Werk & SociaalZiekte en verzorging

Arbeidsongeschiktheid: wanneer en hoe een getuigschrift bezorgen?

In een nieuw voorstel pleit Groen ervoor om pas een geneeskundig getuigschrift te vragen vanaf de vijfde dag van de werkloosheid. Het rekent daarbij op een groter vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Nu wordt vaak al vanaf de eerste dag ongeschiktheid zo’n geneeskundig getuigschrift gevraagd. Maar hoe zit het nu juist met de huidige reglementering? Is zo’n geneeskundig getuigschrift echt verplicht? En hoe moet je het bezorgen?

Geneeskundig getuigschrift bij arbeidsongeschiktheid is niet verplicht

De Arbeidsovereenkomstenwet haalt nergens aan dat een werknemer verplicht een geneeskundig getuigschrift aan de werkgever moet bezorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard zijn de partijen vrij om hier zelf afspraken over te maken. Dit kan in een arbeidsovereenkomst gebeuren of in het arbeidsreglement. Dit is meestal het geval. Zij zijn dan ook vrij om hier afspraken over te maken. Zo kan de werkgever een geneeskundig getuigschrift eisen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, maar kan het dat ook vanaf een later moment.

Twee dagen de tijd om het getuigschrift af te leveren

Indien de partijen overeenkomen dat er een getuigschrift moet worden overgemaakt, regelt de wetgever wél een en ander. Zo moet de werknemer het verplicht bezorgen binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid. Uiteraard moet de werknemer de werkgever daar ook onmiddellijk van op de hoogte brengen. En natuurlijk kan overmacht roet in het eten gooien. Ook hier is het tot slot mogelijk dat de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement anders zou bepalen.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, omvat de termijn van “twee dagen” ook de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. De werkdag die volgt op de dag van de arbeidsongeschiktheid, is met andere woorden de laatste dag die men heeft om het getuigschrift over te maken.

Niets belet de werknemer overigens om het getuigschrift per mail te bezorgen. De dag nadien al een postbus vinden is nu eenmaal niet altijd mogelijk. Maar bewijsrechtelijk staat een aangetekende brief natuurlijk nog steeds sterker.

Waarom tijdig het getuigschrift bezorgen?

Indien je niet tijdig het getuigschrift aan de werknemer bezorgt of de werknemer niet onmiddellijk op de hoogte brengt, verlies je het recht op gewaarborgd loon. Voorwaarde is wel dat je een fout hebt begaan en er geen sprake is van overmacht. Wanneer je in het ziekenhuis terechtkomt of in coma ligt, kan je niet zomaar meteen een getuigschrift bezorgen. En daar word je dan ook niet voor afgestraft.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie