BevoegdhedenStaat & Bestuur

Asbestfonds krijgt extra bevoegdheden

De wetgever heeft recent een nieuwe opdracht toegekend aan het Asbestfonds. Het Asbestfonds zal nu ook een preventieve taak krijgen, zowel naar zelfstandigen als klassieke werknemers toe. Vroeger beperkte het fonds zich tot het uitkeren van schadevergoedingen.

Extra budget voor onderzoek en projecten

Het asbestfonds zal nu ook preventieprojecten en academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, kunnen functioneren. Het fonds kan dit echter enkel doen op voorstel van het beheerscomité voor beroepsziekten.

Jaarlijks zal het fonds maximaal 650.00 euro aan financiering kunnen toekennen, alhoewel dat bedrag geïndexeerd wordt. Speciaal voor deze doelstelling zullen tevens twee extra contractuelen worden aangeworven. Hun taak zal er in de eerste plaats in bestaan om ook een inventaris op te maken van de bevoegdheden inzake asbest, aangezien die materie institutioneel erg complex is.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie