Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Camera laten plaatsen? De firma moet over een speciale vergunning beschikken

Als je een bewakingscamera laat installeren of herstellen, dan zal het bedrijf vanaf heden een speciale vergunning moeten hebben. Dat staat te lezen in het Koninklijk Besluit van 12 november 2017 (BS 29 november 2017). Die vergunning zou de betrouwbaarheid van deze firma’s moeten aantonen en de veiligheid moeten verhogen.

Welke firma’s moeten een vergunning hebben voor de plaatsing van camera’s?

Een vergunning zal alleen noodzakelijk zijn wanneer het gaat om observatiesystemen om misdrijven of overlast te voorkomen, op te sporen of vast te stellen. Ook wanneer de camera dient om de openbare orde te handhaven, is een vergunning noodzakelijk. Wordt een camera gebruikt om de pasgeboren geitjes voortdurend te kunnen observeren, dan is zo’n vergunning bijvoorbeeld niet noodzakelijk.

Hoe kan een onderneming een vergunning verkrijgen voor de plaatsing van camera’s?

De onderneming zal per aangetekende brief een aanvraag moeten indienen bij de directie Private Veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken). Hieraan moet de firma een aantal inlichtingen moeten toevoegen.

Zo moet de firma een verklaring op eer indienen dat zij in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving, niet in staat van faillissement zijn en niet veroordeeld werden tot een correctionele straf. Alle personeelsleden moeten aangegeven worden in een bijgevoegde lijst en ook zij moeten een verklaring op eer indienen. Liep een personeelslid bijvoorbeeld een veroordeling op (correctionele of criminele straf), dan kan de onderneming geen vergunning krijgen.

Ieder personeelslid zal zich ermee akkoord moeten verklaren dat er een onderzoek gevoerd zal worden naar de veiligheidsvoorwaarden.

Beslissing

Na het onderzoek van de stukken en de veiligheidsvoorwaarden zal de onderneming een afschrift krijgen van de beslissing over het al dan niet toekennen van die vergunning. Pas na het verkrijgen van een positieve beslissing zal de onderneming de aangehaalde camera’s kunnen plaatsen, onderhouden en/of herstellen.

Geef een reactie