EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Auteursrechten eenmanszaak: duizenden euro’s minder belastingen

Er zijn verschillende zelfstandigen die te maken hebben met auteursrechten. Denk bijvoorbeeld aan een tekstschrijver of een ontwerper. Maar ook een fotograaf, een gastspreker of een programmeur kan auteursrechtelijke inkomsten opstrijken. En daarvoor heeft de wetgever dan ook een fiscaal gunstig regime bedacht waarmee je heel wat kan besparen. Anderzijds is het innen van auteursrechten voor de eenmanszaak niet zo eenvoudig. Toch heb ik onderaan dit artikel een belangrijke tip voor jou, dus lees zeker verder!

Waarom zijn auteursrechten fiscaal interessant?

In een eenmanszaak worden alle inkomsten persoonlijk belast en dit aan de hand van de gekende belastingschijven die oplopen tot 50%. Auteursrechten zijn echter onderhevig aan een fiscaal gunstregime van 15%. Bovendien moeten gemaakte kosten niet aangetoond worden maar kan er gebruik worden gemaakt van forfaitaire kosten die oplopen tot 50%. In de laagste schijven betaal je met andere woorden slechts 7,5% roerende voorheffing op de auteursrechtelijke inkomsten. Bovendien hoef je op deze inkomsten geen bijdragen voor de sociale zekerheid te betalen, waardoor de besparing verder oploopt.

Voor de auteursrechtelijke inkomsten die in 2019 geïnd zijn, zijn volgende fiscale grenzen relevant:

 • Inkomsten tot €16.320,-: forfaitaire kostenaftrek van 50% (7,5% roerende voorheffing);
 • Inkomsten van €16.320,01 tot €32.640,-: forfaitaire kostenaftrek van 25% (11,25% roerende voorheffing);
 • Inkomsten vanaf €32.640,-: geen forfaitaire kostenaftrek (15% roerende voorheffing).

Uiteraard staat het je vrij om de werkelijke kosten aan te tonen indien dat fiscaal gunstiger is. Weet wel dat de fiscus niet akkoord gaat met het factureren van 100% auteursrechten (behoudens in uitzonderlijke gevallen). Een verdeelsleutel van 50% zakelijke inkomsten (aangifte in de personenbelasting) en 50% auteursrechten (inhouding roerende voorheffing) lijkt de fiscus daarentegen wel te accepteren.

Voorbeeld inkomsten aangegeven in personenbelasting

Stel bijvoorbeeld dat je als juridische copywriter €60.000,- inkomsten hebt en je daarbij €10.000,- kosten aangeeft. Op het resterend bedrag van €50.000,- worden vervolgens sociale zekerheidsbijdragen ingehouden. Voor deze schijf gaat het om een inhouding van 20,5% of €10.250,- (berekening excl. werkingsbijdrage). Het resterend bedrag van €39.750,- moet vervolgens worden aangegeven in de personenbelasting. Hier wordt het belast volgens de bekende schijven:

 • Tot €13.250,-: 25%;
 • Van €13.250,01 tot €23.390,-: 40%;
 • Van €23.390,01 tot €39.750,-: 45%.

In de praktijk gaat het om een heffing van €14.730,50 (berekening excl. gemeentebelasting, maar er werd eveneens geen rekening gehouden met de belastingvrije som of fiscale aftrekposten). Er blijft netto met andere woorden slechts €25.019,50 over. Dat is slechts 50% van de bruto-inkomsten

Fiscaal voorbeeld innen auteursrechten en personenbelasting

Indien nu de opsplitsing wordt gemaakt tussen zakelijke inkomsten en auteursrechten, blijkt al snel dat je netto veel meer overhoudt. In dit geval gaat het om een 50/50-opsplitsing waarbij gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire kosten. Van dezelfde kosten is met andere woorden nog  slechts €5.000,- aftrekbaar want het restend deel wordt forfaitair aangetoond. Daarom zal €30.000,- fiscaal behandeld worden als auteursrecht, voor de resterende €25.000,- (€30.000 – €5.000 aftrekbare kosten) geldt de klassieke berekening.

Op de som van €25.000,- wordt vervolgens 20,5% ingehouden voor de sociale zekerheid (€5.125,-). Er blijft met andere woorden €19.875,- over dat na de belastingheffing (€5.962,40) in een netto inkomst van €13.912,60 resulteert (er werd opnieuw geen rekening gehouden met werkingsbijdragen, gemeentebelasting, aftrekposten en de belastingvrije som).

Vervolgens volgt de fiscale behandeling van de auteursrechten:

 • Inkomstenschijf tot €16.320,- (50% forfaitaire kosten of heffing van 7,5%): €1.224,-
 • Inkomstenschijf van €16.320,01 tot €30.000,- (25% forfaitaire kosten of heffing van 11,25%): €1.536.55;
 • Totaal roerende voorheffing: €2.762,55.

In de praktijk zal er met andere woorden nog 36.150,05 euro overblijven (€50.000 – €5.125- €5.962,4 – €2.762,55). Dat is 72,3% van de bruto-inkomsten of netto meer dan €10.000,- extra! Daar kan je al eens goed voor op reis gaan…

Verminderde opbouw pensioenrechten

De opgebouwde sociale rechten als zelfstandige zijn sowieso beperkt en ook uitkeringen beperken zich tot de wettelijke forfaits. Enkel voor wat de opgebouwde pensioenrechten betreft zal er een nadeel zijn.

Echter berekende Xerius dat recent nog en is er nog steeds sprake van een noemenswaardig voordeel. Voor bovenstaande zelfstandige met een inkomst van €50.000,- en een carrière van 45 jaar is er nog steeds sprake van een netto winst van €300.000,-. En uiteraard staat niemand jou in de weg om een deel daarvan via een VAPZ naar jouw pensioen door te laten stromen om zo een extra fiscaal voordeel te boeken…

Auteursrechten in personenbelasting aangeven

Hoewel de ingehouden roerende voorheffing bevrijdend werkt, moet je de inkomsten uit auteursrechten wel gewoon in de personenbelasting aangeven (roerende inkomsten). Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er ook hier gemeentebelastingen worden geheven. Er wordt dus nog een beetje geknabbeld aan het voordelig karakter van de auteursrechten, tenzij je dan weer in Knokke woont waar het gemeentebelastingtarief 0% bedraagt.

Hoe auteursrechten factureren?

Waarom we dan niet massaal auteursrechten factureren? Dat heeft vooral te maken met het strikt formalisme dat eraan verbonden is:

 • Er moet sprake zijn van exploitatie door de opdrachtgever;
 • Auteursrechtelijke afspraken moeten in een schriftelijk contract worden opgenomen;
 • Auteursrechtelijke vergoedingen moeten apart worden begroot;
 • De opdrachtgever moet de roerende voorheffing berekenen en doorstorten, anders loopt hij het risico op fikse boetes.

Niet alleen is het innen van auteursrechten enkel mogelijk indien de opdrachtgever het werk exploiteert, bovendien komt er ook een heel complex en administratief tijdrovend proces bij kijken. Klantvriendelijk kan je dat dus niet noemen. Uiteraard kan je wel nog even een vennootschap oprichten die jouw werk zal exploiteren, een en ander aan de klant zal factureren en vervolgens de administratieve rompslomp op zich zal nemen. Maar of dat nu financieel en administratief wenselijk is? Dat is een ander paar mouwen, zeker wat de cashflow betreft…

Auteursrechten eenmanszaak factureren

Gelukkig is er met Creative Shelter nu een bedrijf op deze markt gesprongen. Het gaat om een online facturatietool waarmee jij creatieve opdrachten aan jouw klanten factureert. Voor jou lijkt er eigenlijk weinig te verschillen. Maar in de praktijk factureer je echter aan Creative Shelter die voor jou de administratie verricht en de roerende voorheffing inhoudt. Zij treden met andere woorden op als tussenpersoon en factureren op hun beurt door naar jouw klant. Bovendien staan ze jou ook bij fiscale vragen. Voor hun diensten rekenen ze uiteraard een vergoeding aan van 7,5%. Maar omdat de gemiddelde besparing tot 30% oploopt, maak je nog steeds een mooie winst!

Meld je aan op Creative Shelter en gebruik de onderstaande uitnodigingscode. Als je deze uitnodigingscode gebruikt, krijg je een jaar lang een Premium-plan voor de prijs van een Classic-plan.

Uitnodigingscode: FKC428

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie