ProcesProcesvoering

Het zittingsblad wordt elektronisch

De digitalisering bij de rechterlijke markt is al langer een feit. Zo kan men al sinds 2017 een digitale aangifte indienen van schuldvorderingen en zullen vanaf 2020 alle vonnissen en arresten via een openbare elektronische databank worden gepubliceerd. Nu zal ook het zittingsblad digitaal kunnen worden opgemaakt en opgeslagen.

Wat is het zittingsblad?

Het zittingsblad wordt ook wel eens het proces-verbaal van de terechtzitting genoemd. Het gaat om een document dat door de griffier wordt opgesteld en waarop het procesverloop, de verklaringen van de partijen en de uitspraak worden genoteerd. Zowel de griffier als de rechter moeten het zittingsblad ondertekenen. De vermeldingen op het zittingsblad hebben ambtshalve bewijskracht.

Het is de griffier die het zittingsblad opstelt. De rechter kan echter aanvullingen en verbeteringen doen, zonder de vaststellingen van de griffier te mogen schrappen.

Zittingsblad wordt elektronisch

Op dit moment worden de zittingsbladen nog op papier opgesteld. Maar in de toekomst zal men de zittingsbladen ook elektronisch kunnen opstellen en bewaren. Dit is in principe geen verplichting, maar via een KB kan de wetgever een rechtbank en een griffie wel verplichten om enkel nog met een elektronisch zittingsblad te werken.

Op het elektronisch zittingsblad noteert men hetzelfde als op het papieren zittingsblad. Echter hoeft het vonnis niet op het elektronisch zittingsblad te worden gesteld: het volstaat dat het origineel van het gewezen vonnis als bijlage wordt toegevoegd.

Geef een reactie