Dossier coronavirusIn de pers

België richt COVID-19 Vrijwilligersfonds op voor Covid-19-slachtoffers

Bij Fedris wordt er een fonds opgericht dat een vergoeding toekent aan de nabestaanden van vrijwilligers die in de periode tussen 10 maart en 1 juli 2020 aan een besmetting met Covid-19 zijn overleden. Het gaat niet alleen om de eigenlijke vrijwilligers die onder de bepalingen van de vrijwilligerswet vallen, maar bijvoorbeeld ook om studenten, vrijwillige ambulanciers en verenigingswerkers uit de bijkluswet.

Voorwaarden om recht te openen op de vergoeding

Vooraleer de nabestaanden recht kunnen hebben op een vergoeding van het COVID-19 Vrijwilligersfonds, moet er eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De vrijwilliger moet overleden zijn ten gevolge van een besmetting met Covid-19
  • De besmetting vond plaats in het kader van een activiteit die hij buitenshuis (geen thuiswerk) verrichtte als vrijwilliger
  • De activiteit vond plaats in de periode tussen 10 maart 2020 en 1 juli 2020 (deze periode kan nog worden verlengd)
  • De nabestaanden moeten het bewijs leveren dat de overledene wel degelijk buitenshuis actief was als vrijwilliger én dat de vrijwilliger aan Covid-19 is overleden.

Vergoeding voor een beperkt aantal rechthebbenden

De vergoeding is gericht “ten behoeve van een beperkt aantal rechthebbenden ten laste”. In de praktijk gaat het enkel om de partner of de gewezen partner die recht heeft op alimentatiegeld en om de kinderen tot 18 jaar waarbij recht is op kinderbijslag.

Forfaitair karakter en eenmalige betaling van een schadevergoeding

Verder voorziet het KB in een enkele forfaitaire schadevergoeding. Het bedrag is afhankelijk van de verhouding tussen de overleden vrijwilliger en de rechthebbenden. Daarnaast worden de bedragen op hetzelfde niveau vastgelegd als voor overleden slachtoffers door asbestose. Omdat het gaat om een vrijwillige activiteit, wordt er geen rekening gehouden met een verloren loon. Eventueel kunnen nabestaanden wel een beroep doen op een overgangsuitkering, overlevingspensioen enzovoort. Volgende forfaitaire schadevergoedingen worden toegekend:

 Minderjarige kinderenGewezen partner die recht heeft op alimentatieHuidige partner
Forfaitaire vergoeding bij overlijden€ 15.542,50€ 9.325,50€ 18.651,00
Vergoeding voor de begrafeniskostenMaximale tegemoetkoming van € 1.020 in de begrafeniskosten voor degene die de begrafeniskosten heeft betaald.

De schadevergoeding kan perfect gecombineerd worden met andere uitkeringen. Bij het berekenen van het inkomensplafond voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een leefloon, wordt er geen rekening gehouden met de schadevergoeding. Verder wordt de schadevergoeding niet belast.

Hoe een uitkering aanvragen bij het COVID-19 Vrijwilligersfonds?

Het zijn de nabestaanden die zelf een aanvraag moeten indienen bij Fedris en die de nodige bewijzen moeten leveren. Dit moeten ze binnen de zes maanden na het overlijden doen of anders verliezen ze het recht op de uitkering. Hiervoor dienen ze een modelformulier in te vullen. Op het moment van schrijven staat het formulier nog niet online. Fedris neemt in principe binnen de vier maanden een beslissing en betaalt vervolgens, bij een positieve beslissing, binnen de twee maanden uit.

Wanneer je niet akkoord bent met de beslissing van Fedris kan je steeds bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie