BevoegdhedenStaat & Bestuur

Ben Weyts bijt in het stof: onbevoegd voor beroepen inzake buurtwegen

Ben Weyts  claimde de bevoegdheid over beroepen inzake buurtwegen. De Vlaamse Regering beslist daar nu anders over en kent de bevoegdheid toe aan Joke Schauvliege, terwijl die eerste wel de bevoegdheid heeft over openbare werken vervoer.

Waarover gaat het?

De gemeenteraad kan een voorstel doen om een buurtweg aan te leggen, te wijzigen of af te schaffen. Na dit voorstel wordt er een onderzoek gehouden, waarna de deputatie een definitieve beslissing kan nemen. In de buurtwegenwet staat dat er tegen die beslissing van de deputatie beroep kan ingesteld worden. Sinds de laatste staatshervorming is dat administratief goedkeuringstoezicht dan weer een bevoegdheid van de gewesten geworden die bij een van haar leden-ministers ligt. Het was onduidelijk bij welke minister die bevoegdheid nu specifiek lag.

Niet Ben Weyts …

Aanvankelijk claimde Ben Weyts die bevoegdheid. Onder zijn bevoegdheidspakket (openbare werken en vervoer) ligt immers ook “wegen en aanhorigheden”. Klopt blijkbaar niet helemaal: de wetgever zou onder “wegen” immers alleen de rijk- en autosnelwegen bedoelen. De provincie- en gemeentewegen, waaronder ook de buurtwegen vallen, zouden daar niet bij horen.

Wel… Joke Schauvliege?

Volgens de Vlaamse Regering zouden de beroepen inzake buurtwegen beter aansluiten bij het bevoegdhedenpakket van Joke Schauvliege (ruimtelijke ordening). De redenering luidt dat dergelijke buurtwegen beter zouden aansluiten bij rooilijnen (bevoegdheid Joke Schauvliege) dan bij “openbare werken en vervoer (Ben Weyts). Rooilijnen betreffen de grenzen tussen openbare en private gronden. Voor een wijziging van een buurtweg moet immers de wijzigingsprocedure voor de buurtweg doorlopen worden, waarbij ook de rooilijn moet worden goedgekeurd.

Conclusie

De bevoegdheidstoewijzing gaat retroactief in. Beroepen dienen dus aangetekend te worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening, die sinds de overdracht van de buurtwegen naar de gewesten al een aantal beslissingen in beroep heeft genomen – zo verliezen die zaken hun rechtsgeldigheid niet.

Bijkomende conclusie: België is een ingewikkeld land, maar gelukkig is het einde van de week in zicht (zucht).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie