Werk & SociaalZiekte en verzorging

Binnenkort jodiumtabletten voor iedereen?

In ons land is er een nationaal nucleair noodplan voor het geval van een kernramp. Dat nationaal nucleair noodplan is van toepassing op vier Belgische nucleaire installaties (Tihange, Fleurus, Mol-Dessel en Doel) en de twee buitenlandse sites die zich nabij de Belgische grens bevinden (Borsele en Chooz).

Huidige regeling beperkt zich tot straal 20 kilometer

De huidige regeling voorziet dat er jodiumtabletten beschikbaar moeten zijn voor alle inwoners in een straal van 20 kilometer van een nucleaire site, met een uitzondering van het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus (straal van 10 kilometer). Bij een kernramp zijn jodiumtabletten vaak cruciaal, aangezien jodium de schildklier helpt te beschermen. De inname van jodium voorkomt dan ook de opname van radioactieve deeltjes in het lichaam.

Volstaat 20 kilometer wel?

Het zou naïef zijn om te denken dat de gevolgen van een kernramp zich beperken tot een straal van 20 kilometer. Zelfs bij de ramp in Tsjernobyl, toch niet het boegbeeld van een adequaat ingrijpen, besloten ze om de bevolking in een straal van 30 kilometer rond de reactor volledig te evacueren. En ook in Fukushima bleek dat een uitbreiding van de evacuatiezone tot 30 kilometer een noodzaak was. Dat radioactieve wolken ook in een groter gebied schade kunnen veroorzaken, dat staat buiten kijf.

Resolutie wil jodiumtabletten voor “iedereen”

In de praktijk valt bijna het volledig Belgisch grondgebied onder zo’n straal van 100 kilometer.

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers vroeg de federale regering, aan de hand van een resolutie, om jodiumtabletten beschikbaar te stellen voor een grotere groep inwoners. Zij pleiten ervoor om jodiumtabletten beschikbaar te stellen voor alle inwoners in een straal van 100 kilometer rond de nucleaire sites. Ook de Europese autoriteiten voor stralingsbescherming wezen op het belang van die straal van 100 kilometer (of zelfs meer). In de praktijk zou dat neerkomen op een bescherming voor bijna het volledige Belgische grondgebied, mits uitzondering van Poperinge, Sint-Jan-ter-Biezen en Komen-Waasten.

In die resolutie vroeg de Kamer ook specifieke maatregelen ter bescherming van de meest kwetsbaren, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen en kinderen. Eigenlijk volgt de Kamer gewoon de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en hoopt ze dat de federale regering rekening zal houden met deze resolutie tijdens het uittekenen van de nieuwe versie van het nucleair noodplan.

Ontwerp nieuw nucleair en radiologisch noodplan

Op 16 november diende de Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon zijn ontwerp in met betrekking tot dit nieuw nucleair noodplan. Dit ontwerp voorziet in de distributie van jodiumtabletten voor het volledig Belgisch grondgebied, maar dan enkel beperkt tot de kwetsbare groepen (kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven). Het plan dient nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd te worden.

Jodiumtabletten voor iedereen? Nee, wel voor alle kinderen, alle zwangere vrouwen en alle vrouwen die borstvoeding geven. De jodiumtabletten zullen verspreid worden via de apotheken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

1 reactie

Geef een reactie