EconomieFeatured

Overbrengingsregels voor apotheken: wildgroei tegengaan

In België heerst er al langer een overaanbod aan apotheken. Met name in steden is er sprake van een wildgroei. Daarom trok de toenmalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) al in 2015 aan de alarmbel. Een wijziging aan de spreidingsregels voor apotheken drong zich op. Sinds 1 december 2021 zijn de nieuwe spreidingsregels in werking getreden. Hierdoor is het nog tot 7 december 2024 onmogelijk om een nieuwe apotheek te openen. Wat wel kan, is een apotheek overbrengen. Hieraan zijn echter regels verbonden. Voor zo’n overbrenging dient men een vergunning te hebben. Hiertegen kunnen opmerkingen worden ingediend bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Het is belangrijk dat apothekers aanvragen in hun regio actief monitoren.

Overbrengen apotheek naar plaats in de onmiddellijke nabijheid

Het overbrengen van een apotheek naar een plaats in de onmiddellijke nabijheid blijft mogelijk. Het gaat om een overbrenging naar een locatie binnen een straal van honderd meter van de huidige apotheek. Er is geen beschermingsperimeter van toepassing. Er moet ook rekening worden gehouden met een zogeheten 25%-regel. Dit wil zeggen dat de overbrenging er niet voor mag zorgen dat de afstand tot de omliggende apotheken met meer dan 25% verkleint.

Overbrengen apotheek naar plaats buiten de onmiddellijke nabijheid

Onder voorwaarden kan de apotheek ook worden overgebracht naar een plaats buiten de onmiddellijke nabijheid van de apotheek. Dit kan echter enkel als er behoefte is aan een apotheek en het maximumaantal apotheken in de doelgemeente nog niet is bereikt. Het maximumaantal apotheken kun je berekenen door het inwonersaantal te delen door 5.000. Als er in de doelgemeente nog geen apotheek is, is een overbrenging altijd mogelijk.

Soms kan het ook dat een apotheek overbrengen toch mogelijk is, zelfs als er dan meer apotheken zijn dan het maximumaantal delen door 5.000 toestaat. Dan moet er wel een aantoonbare behoefte zijn. Dit wil zeggen dat de nieuwe locatie de behoefte moet dekken van 2.500 inwoners (dichtste apotheek bevindt zich op 1 kilometer), 2.000 inwoners (dichtste apotheek bevindt zich op 3 kilometer) of 1.500 inwoners (dichtste apotheek bevindt zich op 5 kilometer).

Verder is de overbrenging buiten de onmiddellijke nabijheid ook mogelijk bij een fusie tussen apotheken, waarbij één van de twee apotheken definitief sluit. Hierbij is er geen beperking in afstand. Een apotheek aan de kust dan dus perfect fuseren met een apotheek in Genk. Bij de fusie blijft slechts één apotheek over die kan worden verplaatst binnen een straal van drie kilometer van één van de twee apotheken. De nieuwe locatie dient echter op 100 meter (gemeente van meer dan 30.000 inwoners), 500 meter (gemeente van 7.500 tot 30.000 inwoners) of 1 kilometer (gemeente van minder dan 7.500 inwoners) van andere apotheken te liggen. Bovendien is het uitgangspunt dat er één apotheek in elke gemeente moet overblijven.

Tot slot is ook een klassieke fusie tussen twee apotheken die in dezelfde of aanpalende gemeente liggen een mogelijkheid. Hierbij geldt er een beschermingsduur van tien jaar en een beschermingsperimeter van 500 meter tot 1.500 meter, afhankelijk van het inwonersaantal van deze gemeente.

Tijdelijke sluiting van apotheken

Het is mogelijk om een apotheek tijdelijk te sluiten voor meer dan zestig dagen. Dit is echter beperkt tot een periode van drie jaar. Tijdelijk gesloten apotheken tellen nog altijd mee voor de genoemde berekeningen, bijvoorbeeld voor wat de 25%-regel betreft. Bovendien is een fusie met een tijdelijk gesloten apotheek ook mogelijk.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie