Geen categorie

Bitcoin en de toekomst van de conventionele munteenheid in de digitale wereld

Veel mensen vragen zich af of Bitcoin uiteindelijk contant geld of papiergeld zal vervangen. Deskundigen hebben Bitcoin en de onderliggende technologie beschreven als een revolutie die het geld zal herdefiniëren. Het gebruik van deze virtuele valuta is snel toegenomen, vooral in ontwikkelingslanden waar inflatie en inefficiëntie in de financiële systemen aan de orde van de dag zijn.

Uit het Global Findex-rapport van de Wereldbank bleek dat 1,7 miljard mensen in 2017 geen bank hadden. Dat betekent dat deze mensen geen banden hebben met financiële instellingen. Bitcoin en de blockchain-technologie zouden de katalysatoren kunnen zijn die zulke mensen nodig hebben om economisch te groeien. Dat is omdat zij de bank kunnen brengen die zulke mensen nodig hebben.

Het is niet verwonderlijk dat veel mensen de ontwrichting die deze technologieën kunnen teweegbrengen, vergelijken met het internet, dat de overdracht van informatie en de communicatie heeft veranderd.

De digitale toekomst

Eeuwenlang heeft geld centraal gestaan in de meeste menselijke relaties. Bijgevolg leidt het verlies van waarde of van vertrouwen in het conventionele geld tot politieke en economische instabiliteit. Maar de financiële technologie of fintech heeft tot de verbeelding van de moderne wereld gesproken door alternatieve traditionele betaalmethoden voor te stellen. En tal van deskundigen merken hierbij op dat deze digitalisering een nieuwe definitie van geld zou kunnen opleveren.

De meeste mensen hebben conventioneel geld altijd beschouwd als een uiting van soevereiniteit. Helaas zijn de meeste regeringen er niet in geslaagd de traditionele waarde van het geld te garanderen. Veel deskundigen zijn het er dan ook over eens dat virtuele valuta enkele essentiële kenmerken van conventioneel geld mist. Het gedistribueerde grootboek geeft het, door de tussenpersonen uit te schakelen, echter eigenschappen die de meeste betalingsdiensten kunnen transformeren.

In wezen zouden digitale munten de rol van de centrale banken kunnen elimineren en het gezag van de regering over de geldvoorziening kunnen verzwakken. En dat is de politieke motivatie voor de creatie van Bitcoin. Het is geen wonder dat sommige mensen beweren dat de conventionele munten hun tijd gehad hebben. Daarom zal het publiek uiteindelijk geen behoefte hebben aan een door de staat gegarandeerde betalingsmethode, tenzij centrale banken hun rol herdefiniëren.

Centrale banken zouden digitale tokens kunnen uitgeven. Maar deze oplossing zal een zorgvuldige afweging van beleidsmatige beslissingen en keuzes vereisen. Desalniettemin raden deskundigen aan om onbevooroordeeld om te gaan met Bitcoin en andere virtuele activa. Dat komt omdat deze digitale tokens risico’s met zich brengen, terwijl ze het potentieel hebben om mensenlevens te verbeteren.

Een verschuiving in de betalingssystemen

Nu de Bitcoin steeds meer ingang vindt en de wereld steeds meer gedigitaliseerd raakt, zal de wereld waarschijnlijk een verschuiving in de betalingssystemen meemaken. Zo zou de wereld kunnen overschakelen van een op rekeningen gebaseerde aanpak naar een op tokens of waarden gebaseerd betalingssysteem. Een op rekeningen gebaseerd systeem registreert de overdracht van vorderingen op een rekening bij een tussenpersoon, zoals een bank.

Bij een op token of waarde gebaseerd betalingssysteem wordt het betalingsobject echter overgedragen, zoals papiergeld of goederen. De transactie gaat door indien de betrokken partijen de authenticiteit of de waarde van het betalingsobject kunnen verifiëren, ongeacht het vertrouwen van de individuen in de tegenpartij of de intermediair.

Deze verschuiving zou de manier waarop mensen geld creëren in een digitale wereld kunnen veranderen, van goederenvaluta naar kredietgeld. De basis van het geld wordt in hoofdzaak gevormd door de kredietverhoudingen, waarbij kredietgeld de kredietverhouding tussen burgers en centrale banken vertegenwoordigt. Anderzijds zijn er geen kredietrelaties die als basis dienen voor Bitcoin. Deze digitale munt is dus niet de verantwoordelijkheid van een entiteit.

Wanneer een persoon Bitcoin koopt op een platform zoals bitcoin app en het naar een digitale portemonnee stuurt, is hij er eigenaar van. Ze kunnen het ook verhandelen tegen de prijs die ze verkiezen, zonder dat een centrale autoriteit de waarde ervan dicteert.

Slotopmerkingen

De toenemende populariteit van Bitcoin kan de manier waarop mensen geld zien, veranderen. Uiteindelijk zullen de centrale banken misschien niet langer een bemiddelende rol spelen. Dat komt omdat mensen ze misschien niet nodig hebben als de wereld Bitcoin en andere gedecentraliseerde valuta omarmt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie