Proces

Burgers kunnen hun vonnis nu ook digitaal raadplegen

Sinds eind vorige maand is het voor burgers mogelijk om hun vonnis online te raadplegen. Deze nieuwigheid is er momenteel enkel nog maar voor vonnissen die door de politierechtbank zijn uitgesproken, maar het is een belangrijke stap in de digitale transformatie van justitie. Op termijn zullen ook de vonnissen en arresten van de andere hoven en rechtbanken volgen. Voor wie geen computer en/of internet heeft, is er een alternatieve procedure voorzien.

Digitaal vonnissen raadplegen van de politierechtbank

Via de website justonweb.be kunnen burgers voortaan hun vonnis van de politierechtbank raadplegen. Hiervoor dienen ze in te loggen met behulp van hun elektronische identiteitskaart of met itsme, een smartphone-app waarmee men de identiteit kan bevestigen. Hoewel de tool pas sinds vorige maand beschikbaar is, zullen alle vonnissen die na 17 juli 2021 zijn uitgesproken er ook verschijnen.

Burgers, of hun advocaten, ontvangen per mail een melding dat ze hun vonnis kunnen bekijken. Als er van de burger geen mail bekend is, verzendt men een brief. In deze brief staan de instructies voor het raadplegen van het vonnis.

Alternatieven voor de digitale thuisraadpleging

Als een burger niet digitaal onderlegd is of geen computer en/of internetverbinding heeft, wordt men uitgenodigd om het vonnis te raadplegen in een kiosk-pc in de rechtbank. In de rechtbank krijgen ze indien nodig ondersteuning van iemand van de griffie.

Het is ook mogelijk om het vonnis per brief te ontvangen, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om zich naar de rechtbank te verplaatsen. De verzending per post gebeurt enkel op aanvraag. Daarvoor moet de burger contact opnemen met de griffie. Dit is gratis, terwijl dit vroeger steeds tegen betaling gebeurde. Dit komt door een recente wetswijziging, die het overigens ook mogelijk heeft gemaakt om vonnissen per mail te verzenden.

Nieuwe stap in het digitale transformatieproces van justitie

Momenteel is deze mogelijkheid er enkel voor de vonnissen van de politierechtbank, maar er zijn al voorbereidingen getroffen om het ook voor de vonnissen en arresten van de andere hoven en rechtbanken mogelijk te maken. Dit kadert in de ambitie om justitie te digitaliseren en om zo tot een snellere en modernere dienstverlening te komen. Er is daarbij bewust gekozen voor een stapsgewijze aanpak.

Politierechtbanken spreken jaarlijks meer dan 250.000 vonnissen uit. Het is een belangrijke stap vooruit in de digitale transformatie van justitie dat we dit voortaan online beschikbaar maken. Er is nog heel veel werk voor de boeg, maar door elke dag vooruitgang te boeken, herstellen we het geloof van de burger en onze medewerkers dat justitie wel degelijk kan digitaliseren.” (Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie)

Naast het digitaal beschikbaar maken van vonnissen en arresten, werkt men ook aan de integratie van bestaande tools in Just-on-web. Bijvoorbeeld voor het digitaal neerleggen van documenten voor een rechtbank of om zich als beëdigd vertaler of tolk te registreren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie