FeaturedIn de pers

ChatGPT als hulpmiddel in de juridische sector

ChatGPT is een geavanceerd taalmodel dat door OpenAI is ontwikkeld en dat is getraind om de menselijke taal te begrijpen en te (re)produceren. Het model gebruikt een intelligent en lerend algoritme om natuurlijke taalverwerking mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt om verschillende taken uit te voeren, zoals tekstanalyse en -generatie, het vertalen van teksten en het samenvatten van teksten.

Mogelijkheden van ChatGPT voor de juridische sector

In de juridische sector kan ChatGPT op verschillende manieren worden ingezet. Het model kan bijvoorbeeld worden gebruikt om juridische documenten en contracten te analyseren en om hieruit relevante informatie te extraheren. ChatGPT kan ook worden gebruikt om juridische zoekopdrachten uit te voeren en om de relevante wetgeving en rechtspraak te identificeren. Daarnaast kan ChatGPT worden gebruikt om juridische documenten op te stellen, zoals brieven en memo’s, en om de inhoud van deze documenten te controleren op grammaticale fouten en consistentie.

Hoewel ChatGPT kan worden gebruikt in verschillende sectoren, is het model met name een meerwaarde voor de juridische sector. Het gaat namelijk om een taalmodel en de juridische sector is sterk afhankelijk van geschreven documenten en teksten, zoals wetgeving, rechtspraak en juridische documenten. Dit maakt een taalmodel als ChatGPT een waardevol hulpmiddel voor de analyse, interpretatie en het opstellen van dergelijke documenten. In meer abstracte gebieden, zoals chemie en wiskunde, kan ChatGPT minder relevant zijn of niet het juiste resultaat opleveren.

Risico’s van ChatGPT voor de juridische sector

Hoewel ChatGPT veel potentieel heeft voor de juridische sector, zijn er ook enkele risico’s aan verbonden. Het model is gebaseerd op diverse bronnen en is sterk afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de input waarmee het is getraind. Hierdoor kan het model fouten maken en inconsistenties vertonen. Ook is de gebruikte content niet altijd juridisch actueel.

Bovendien kan ChatGPT bevooroordeeld zijn, omdat het model alleen kan leren van de gegevens waarmee het is getraind. Het is daarom belangrijk om ChatGPT altijd te gebruiken als een hulpmiddel en om de resultaten te verifiëren voordat ze worden gebruikt in een juridische context. Verder mag er niet zomaar confidentiële informatie worden toevertrouwd aan ChatGPT. Alles wat aan ChatGPT wordt doorgegeven, wordt namelijk door een derde partij verwerkt.

Kwaliteit is afhankelijk van de input

ChatGPT kan beter presteren in de Amerikaanse juridische wereld dan in de Belgische juridische wereld. In de Verenigde Staten wist ChatGPT zelfs te slagen voor een schriftelijk examen in een rechtenopleiding, hoewel het resultaat niet beter was dan dat van een zeer middelmatige rechtenstudent. In België levert ChatGPT niet altijd juiste juridische content op. Dit komt onder andere doordat er minder input aanwezig is. In de Verenigde Staten is er een enorme hoeveelheid openbaar beschikbare juridische content, waaronder wetten, rechtspraak en juridische tijdschriften.

In België is er de openbare toegang tot juridische content beperkter. Veel juridische content zit achter betaalmuren en er is geen goede centrale databank met rechtspraak. Dit beperkt de beschikbare input die kan worden gebruikt om ChatGPT te trainen voor de Belgische juridische context. Dit kan leiden tot minder accurate resultaten.

ChatGPT in de juridische praktijk

Hoewel er zeker beperkingen verbonden zijn aan het gebruikt van ChatGPT, wordt het wel degelijk reeds gebruikt. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een clausule te formuleren of om bestaande contracten aan te vullen. Het Gentse techbedrijf Henchman integreerde het in de eigen software en ontwikkelde een plug-in voor Microsoft Word. Hierdoor kan het suggesties geven bij het schrijven van contracten. Het maakt vooral papegaaienwerk overbodig en dat is al heel wat in een sector met een grote tijdsdruk.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie