Internationaal

Waar moet ik een bedrijfsongeval melden? ??

U bent betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval. Hierdoor heeft u letsel opgelopen. Vraagt u zich af wat u moet doen na een bedrijfsongeval? Bij wie u het bedrijfsongeval moet melden? En wie u aansprakelijk kunt stellen voor het ongeval, zodat uw schade kan worden vergoed? In dit artikel vindt u de antwoorden op al uw vragen.

Stappenplan na bedrijfsongeval

Als u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval is het belangrijk dat u de volgende stappen neemt:

  • Laat meteen medische hulp inschakelen voor uw verwondingen
  • Vraag collega’s om een getuigenverklaring
  • Zorg ervoor dat het ongeval gelijk bij uw werkgever wordt gemeld
  • Ga direct met de ambulance of traumahelikopter mee, of ga direct door naar uw huisarts
  • Houd een logboek bij met alle gebeurtenissen en schadeposten vanaf de dag van het ongeluk

Al deze stappen zijn belangrijk voor het goed laten verlopen van uw letselschadezaak.

Bedrijfsongeval melden

U hoeft het bedrijfsongeval niet zelf te melden. Dat is de taak van uw werkgever. Uw werkgever is verplicht om elk arbeidsongeval te melden dat resulteert in:

  • Een ziekenhuisopname
  • Blijvende letselschade
  • Het overlijden van een werknemer

Houdt uw werkgever zich niet aan de meldplicht? Dan kan de boete die daarop staat, oplopen tot wel 50.000 euro. Vrijwel alle werkgevers zullen dan ook gelijk melding doen van een bedrijfsongeval. Blijkt achteraf dat uw werkgever de melding niet heeft gedaan? Dan kunt u dit zelf doen of een jurist inschakelen die dit voor u oppakt.

Gaat u eerst naar uw huisarts, maar moet u later alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis omdat uw letsel verslechtert? Ook dan moet uw werkgever het bedrijfsongeval melden. Deze melding komt terecht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een inspecteur van de Arbeidsinspectie wordt dan naar uw werkplek gestuurd om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan lichte tot zeer ernstige letselschade veroorzaken. Wist u dat uw werkgever bijna altijd aansprakelijk is te stellen voor de opgelopen schade? Dit geldt tevens als het ongeval niet direct door uw werkgever is veroorzaakt. Een werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Die zorgplicht vereist onder andere dat uw werkgever instructies geeft, toezicht houdt, beschermingsmiddelen beschikbaar stelt en er rekening mee houdt dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn.

De veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn aan zeer strenge regels onderhevig. Daardoor is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk te stellen voor een arbeidsongeval. U kunt dit allemaal terugvinden in Burgerlijk Wetboek 7 artikel 658. 

U heeft hierdoor zelfs als het ongeval uw eigen schuld is vrijwel altijd recht op de maximale schadevergoeding. Dit recht vervalt alleen als u bewust roekeloos of opzettelijk te werk bent gegaan en het bedrijfsongeval daardoor is veroorzaakt. Dit komt in de praktijk echter zelden voor en de bewijslast ligt dan bij de werkgever.

Fout van collega

Heeft een collega iets op u laten vallen vanaf een stelling in het magazijn of u per ongeluk aangereden? Zelfs dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval. Uw werkgever is namelijk ook verantwoordelijk voor de fouten die zijn ondergeschikten maken. Oftewel: voor al uw collega’s en de fouten die de zij maken onder werktijd.

Bedrijfsongeval veroorzaakt loyaliteitsconflict

Veel slachtoffers vinden het lastig om een schadevergoeding te eisen bij hun werkgever. De werkgever aanwijzen als aansprakelijke tegenpartij zet hen in een lastig parket. Gevoelsmatig voelt dit als een loyaliteitsconflict. Als u immers wilt blijven werken op dezelfde plek, wilt u een goede verstandhouding met uw werkgever behouden. En dit kan lastig zijn als u handelt uit emotie, omdat u erkenning wilt voor uw letsel.

Daarom is het verstandig om in deze situatie een ervaren jurist in te schakelen voor het claimen van uw schadevergoeding. U kunt hiervoor terecht bij de letselschadejuristen van JBL&G. Zij werken gratis voor u, omdat de buitengerechtelijke kosten ook door de verzekeraar van uw werkgever moeten worden vergoed. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten van een dergelijke schadevergoeding. Uw werkgever is namelijk, als het goed is, goed verzekerd voor dit soort ongevallen. Waardoor het schadebedrag uw werkgever niet in de financiële problemen brengt.

Geef een reactie