De burgerLeven & Wonen

Clausule afstand van verhaal in het huurcontract

Als je een woning huurt, dien je je volgens de wet te verzekeren voor jouw huurdersaansprakelijkheid. De verhuurder kan echter beslissen dat dit niet nodig is. Dan neemt hij in de huurovereenkomst een zogeheten clausule afstand van verhaal op. Het is dan wel belangrijk dat de verhuurder zelf over een brandverzekering beschikt en dat deze clausule ook in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Afstand van verhaal in huurovereenkomst en brandverzekering

Indien de clausule afstand van verhaal in de verzekeringsovereenkomst staat, heeft de verzekeraar geen mogelijkheid om verhaal uit te oefenen. Normaal gesproken is het namelijk zo dat de verzekeraar bij een uitbetaalde schadevergoeding in de rechten treedt van de verzekerde. De verzekeraar van de verhuurder kan dan de betaalde schadevergoeding terugvragen van de aansprakelijke partij, bijvoorbeeld de huurder. Als de huurder ook een brandverzekering heeft, zal de brandverzekeraar van de verhuurder het een en ander regelen met de brandverzekeraar van de huurder.

Bij een afstand van verhaal ten voordele van de huurder heeft de verzekeraar van de verhuurder deze optie niet. De verzekeraar zal de schade dus vergoeden, maar kan deze niet terugvorderen van de huurder (zijn verzekeraar) die hiervoor aansprakelijk is. Indien er ook in de huurovereenkomst een clausule afstand van verhaal is opgenomen, beschikt ook de verhuurder niet over deze mogelijkheid. In principe is de aansprakelijke huurder dus veilig, ook zonder een eigen brandverzekering.

Normaal gesproken zal de clausule afstand van verhaal in twee richtingen werken. De huurder zal dus ook niet in de mogelijkheid zijn om zijn schade, bijvoorbeeld aan zijn inboedel, op de verhuurder te verhalen indien de verhuurder aansprakelijk is. Een dergelijke clausule afstand van verhaal is geldig.

Voor- en nadelen van clausule afstand van verhaal

Voor de verhuurder biedt een werkwijze met een clausule afstand van verhaal extra zekerheid. Hij is namelijk zeker dat hij een schadevergoeding krijgt. Hij hoeft er niet gewoon op te vertrouwen dat de huurder netjes een brandverzekering afsluit en de premies betaalt. De huurder hoeft dan weer niet per se een brandverzekering te regelen. De verhuurder wordt wel geconfronteerd met een iets hogere verzekeringspremie. Deze premie zal ongeveer vijftien tot twintig procent hoger liggen. In de praktijk houdt de verhuurder hier rekening mee bij het bepalen van de huurprijs. De schadeafhandeling verloopt over het algemeen wat sneller, omdat er slechts één brandverzekeraar alles dient af te handelen.

Weet dat er nog wel wat andere dingen zijn om rekening mee te houden. Zo zal de verhuurder bij een schadegeval zijn eigen franchise de hoogte injagen. Anderzijds is de huurder niet verzekerd voor zijn inboedel, tenzij hij alsnog hiervoor een verzekering afsluit. Ook is de huurder niet verzekerd voor schade aan derden, bijvoorbeeld bij schade aan de woning van de buren. En als de verhuurder zijn premie niet betaalt, zal de huurder alsnog voor de schade moeten betalen. Het afstand van verhaal geldt ook enkel voor de huurder, niet bijvoorbeeld voor een vriend die even komt helpen tijdens een verhuizing en daarbij schade veroorzaakt. De facto blijft het voor de huurder dus toch aangewezen om zich te verzekeren. En dat is iets waar veel verzekeraars terecht op hameren.

Geef een reactie