EconomieFeaturedFiscaal

Belasting bij crypto-naar-cryptoconversie: nieuwe fiscale realiteit in België

De discussie rondom belastingheffing op cryptocurrency-transacties blijft levendig, ook in België. Er is sprake van een belastbaar feit als er een meerwaarde is gerealiseerd en als er ook een fiscaal regime is dat deze meerwaarde belast. Er heerst al lange tijd discussie over wanneer er sprake is van een gerealiseerde meerwaarde: louter bij een winstgevende conversie van crypto naar fiatgeld of ook bij een winstgevende conversie van crypto naar crypto?

Gerealiseerde meerwaarde is essentieel

Er moet niet alleen sprake zijn van een meerwaarde, noodzakelijk om te kunnen spreken van een belastbaar feit, maar deze meerwaarde moet ook zijn gerealiseerd. Daarvoor dient een actief, bijvoorbeeld een cryptomunt, het vermogen van een persoon te hebben verlaten om door een ander actief te worden vervangen. Een omzetting van Bitcoin naar euro’s of naar Amerikaanse dollars kan hierdoor belastbaar zijn.

Er bestond al langer de vraag of een conversie van een actief (bv. Bitcoin) naar een ander actief (bv. Ethereum) ook als een (belastbare) realisatie kan worden beschouwd. In bijvoorbeeld Frankrijk bestaat er wetgeving die stelt dat meerwaarden zijn vrijgesteld zolang ze niet naar fiatvaluta zijn omgezet, maar in België is er niet zo’n wettelijke bepaling. Eerder had de Dienst Voorafgaande Beslissingen daarom al op haar website gesuggereerd dat een crypto-naar-cryptoconversie ook een fiscale realisatie is die belastbaar kan zijn. Dit wordt nu ook bevestigd door de minister van Financiën.

Meerwaarde bij een crypto-naar-cryptoconversie

In een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën op 9 maart 2023 aangegeven dat er sprake is van een realisatie als het actief, ongeacht de waarde ervan, het vermogen van de persoon verlaat om vervangen te worden door een ander actief, ongeacht de aard hiervan. Als daarbij ook sprake is van een vermogensgroei, kunnen we spreken van een belastbare meerwaarde. Uiteraard kan deze interpretatie van de minister altijd nog worden aangevochten, maar de kans is groot dat ook de rechter de redenering van de Minister zal volgen.

Fiscale gevolgen voor cryptobeleggers

De fiscale implicaties zijn groot. De afgelopen jaren hebben belastingplichtigen te goeder trouw hun crypto-inkomsten aangegeven, in de veronderstelling dat de meerwaarde pas belastbaar zou zijn bij de omzetting naar euro’s of ander fiatgeld. Nu blijkt echter dat zij ook meerwaarden bij crypto-naar-cryptoconversies hadden moeten aangeven. Als zij fiscaal in orde willen zijn, zullen ze dus een regularisatie moeten doorvoeren en met extra heffingen te maken krijgen. Daarbij kunnen zich ook rampen voordoen, bijvoorbeeld als er bij een omzetting van Bitcoin naar Ethereum aanvankelijk een meerwaarde is gerealiseerd en deze nu belastbaar is, terwijl de waarde van Ethereum intussen reeds is gekelderd. Het risico bestaat dat deze belegger zijn belastingschuld niet kan voldoen. Een aantal juristen pleiten daarom voor een overgangsregeling.

Beleggers die meer willen weten over de manier waarop cryptomunten in België worden belast, worden aangeraden om het boek Cryptomunten cryptisch belast te lezen. In dit boek werd, nog voor het officiële standpunt van de minister, reeds geopperd dat de crypto-naar-cryptoconversie belastbaar kan zijn.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie