Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Dag van de Arbeid: recht op betaalde feestdag in coronatijden?

Vandaag is het de Dag van de Arbeid en dus heb je als werknemer normaal gezien recht op feestdagloon. Het zijn echter bijzondere tijden. Dit jaar geen speeches op overvolle pleinen of in de Gentse Vooruit, maar wel allemaal gewoon thuisblijven. Veel werknemers zullen nu ook geen recht hebben op feestdagloon, maar dat is afhankelijk van de situatie.

Wie werkt heeft recht op een betaalde feestdag

Wie vandaag normaal werkt, bijvoorbeeld in een van de essentiële sectoren, heeft vandaag recht op een betaalde feestdag. Dit in verhouding met het aantal arbeidsuren die je normaal zou hebben geklopt als het een werkdag was geweest. Enkel wanneer je op de laatste normale arbeidsdag afwezig was zonder geldige rechtvaardigingsgrond, heb je geen recht op de betaalde feestdag.

Je zit ziek thuis

Als werknemer behoud je het recht op loon voor de feestdagen in de periode van dertig kalenderdagen nadat je ziekte is begonnen, ongeacht of je nu besmet bent met het coronavirus of niet. Dit op voorwaarde dat je ook officieel ziek bent en niet op tijdelijke werkloosheid staat. Werd je vroeger ziek? Dan heb je geen recht op de betaalde feestdag. Uiteraard krijg je dan wel gewoon de uitkering van de mutualiteit.

Je bent tijdelijk werkloos wegens overmacht (coronaprocedure)

In dit geval behoud je het recht op de betaalde feestdag wanneer 1 mei binnen een periode van 14 kalenderdagen na het begin van de tijdelijke werkloosheid valt. In het andere geval heb je gewoon recht op de werkloosheidsvergoeding van de RVA.

Het bovenstaande is in de veronderstelling dat je voltijds tijdelijk werkloos bent. Het kan echter ook dat je dagen van tijdelijke werkloosheid afwisselt met dagen waarop je wel werkt. In dat geval blijft de termijn van veertien kalenderdagen werkloosheid gelden. Deze periode begint wel telkens opnieuw te lopen op de eerste dag werkloosheid na een gewerkte dag. Daardoor zullen de meeste werknemers gewoon recht hebben op de betaalde feestdag. Wanneer de ononderbroken periode van tijdelijke werkloosheid eerder begon, maar je vandaag normaal werkt, heb je wel gewoon recht op de betaalde feestdag.

Je bent tijdelijk werkloos omwille van andere redenen

De regeling is wel anders wanneer het niet gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, zoals het vandaag meestal het geval is, maar bijvoorbeeld omwille van slecht weer of om economische redenen. Hier is de werkgever altijd verplicht om een feestdag te betalen wanneer de feestdag samenvalt met een dag tijdelijke werkloosheid.

Wel is het zo dat de werkgever mogelijk enkel het belastbaar loon moet betalen, zonder de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemer. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal werkloosheidsdagen sinds 1 januari.

In het specifieke geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen en op voorwaarde dat je een bediende bent, gelden bovendien toch gewoon de regels zoals bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie