Werk & SociaalWerk en ontslag

De loonbonus gaat de elektronische weg op

De NAR heeft de CAO nr. 90 en zijn bijlagen aangepast om op die manier de e-bonus of de elektronische bonus voor werknemers mogelijk te maken. Zo’n loonbonus bestaat ook vandaag al en kent een wettelijk kader op basis van de wet van 21 december 2007 enerzijds en de CAO nr. 90 anderzijds.

Wat is de loonbonus?

Via de loonbonus kan de werkgever een werknemer een bonus toekennen op basis van vooraf bepaalde collectieve resultaten. Of men die resultaten al dan niet zal behalen, is vooraf onzeker. Denk bijvoorbeeld aan het behalen van een bepaald omzetcijfer of een positief mutatiecijfer.

Loonbonus is onderworpen aan een gunstregime

Die bonussen zijn onderhevig aan een gunstregime waarbij ze, wat de sociale zekerheid betreft, uitgesloten zijn van het loonbegrip. De werknemer moet enkel een solidariteitsbijdrage betalen en de werkgever moet louter een bijzondere bijdrage betalen. Fiscaal is er dan weer sprake van een vrijstelling, terwijl de werkgever alles gewoon als beroepskost fiscaal in mindering kan brengen.

Loonbonus is onderhevig aan een aantal voorwaarden

Zowel de wet van 21 december 2007 als CAO nr. 90 leggen natuurlijk een aantal voorwaarden op ten aanzien van het gunstregime van de loonbonus. In de eerste plaats mag het maximumbedrag niet overschreden worden. Wat 2018 betreft, aanvaardt de RSZ de toekenning van een maximale bruto loonbonus van 3.313 euro per werknemer per kalenderjaar.

Hiernaast moet de werkgever een toekenningsplan opmaken dat wordt bijgevoegd aan de toetredingsakte of wordt opgenomen in een cao. Eerst moet het wel een bijzondere procedure doorgelopen hebben.

Wat bedoelt men met de elektronische loonbonus?

Nu zal het mogelijk worden om een elektronisch model van het toekenningsplan en de andere benodigde documenten (bv. toetredingsakte en de collectieve arbeidsovereenkomst) te gebruiken. De klassieke papieren modellen zullen met andere woorden, op termijn, verdwijnen. Hiernaast zal men op termijn de e-bonussen in een digitaal platform voor het sociaal overleg integreren.

Overigens zal de handtekening zowel op papier, bij een papieren toetredingsakte en een papieren toekenningsplan, als elektronisch geplaatst kunnen worden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie