Economie

Dit zijn de regels voor betalende sms-diensten

In het verleden waren er heel wat wantoestanden met betrekking tot betalende sms-diensten. Zo gebeurde de inschrijving soms ongevraagd, was er een onbereikbare klantendienst en liet de klachtenbehandeling het een en ander te wensen over. De Ethische Code voor de telecommunicatie regelde eerder al een aantal zaken. De regels die daarin stonden worden nu overgenomen in een KB, dat een aantal regels verder aanscherpt.

Met het KB van 12 december 2018 houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 16 januari 2019, reglementeert men de betalende sms-diensten in België. De voornaamste regels voor betalende sms-diensten die uit dit KB voortvloeien, zijn hieronder weergegeven. Het KB zelf treedt in werking op 26 januari 2019 en heft de Ethische Code voor de telecommunicatie op, waar reeds gelijkaardige regels in weergegeven stonden.

Verplichtingen inzake reclame voor betalende sms-diensten

Voor reclame met betrekking tot betalende sms-diensten zal men een aantal mededelingen verplicht moeten opnemen. Zo moet men helder en transparant informeren over de kosten en moet ook het hoogst mogelijke tarief aangegeven zijn.

Regels betalende sms-dienst: uitdrukkelijke aanmelding, eenvoudige afmelding

Men kan zich enkel via een uitdrukkelijke sms naar het betaalnummer aanmelden voor de betalende sms-dienst. Afmelden moet dan weer heel eenvoudig gaan. Een sms met het woord STOP verzenden naar het betrokken nummer hoort te volstaan

Regels betalende sms-dienst & klanten- en klachtendienst

Het KB legt ook heel wat regels op met betrekking tot de klantendienst van de betalende sms-dienst. Zo moet het behoorlijk bemand en vlot bereikbaar zijn. Men mag eveneens geen extra telefoonkosten aanrekenen voor telefonische oproepen naar de klantendienst.

Komt er een klacht binnen? Dan moet men die klacht binnen een termijn van vijf dagen behandelen. In het andere geval wordt de klacht automatisch als gegrond aanzien. Het gevolg van een kwalificatie als gegronde klacht is dan ook niet min. De aanbieder moet de aangerekende kosten dan binnen vijf werkdagen of bij de eerstvolgende factuur terugbetalen, anders neemt de telecomoperator de kosten op zich.

Bovendien moet de telecomoperator die op de hoogte is van een duidelijke overtreding meteen het betaalnummer blokkeren en elke betalingsoverdracht naar de aanbieder ervan stopzetten. Klachten van consumenten die bij de telecomoperator worden binnengebracht, moeten overigens steeds worden doorgespeeld aan de aanbieder van de betalende sms-dienst.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie