StrafWerk & SociaalZiekte en verzorging

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: deze stappen kan je zetten

Op seksueel misbruik rust nog steeds een taboe. En ook bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, een ruimer begrip waarbij de grenzen overschreden worden, is dit het geval. Het gebrek aan gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdse toestemming staat ook hier nochtans centraal.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan bovendien verregaande gevolgen hebben, gaande van een trauma en depressieve klachten tot isolement, verslavingsproblematiek of relationele problemen. Als slachtoffer kan je gelukkig een aantal stappen zetten.

Klacht indienen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Elk slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik kan bij de politie klacht indienen. Zij zullen de klacht noteren en het doorspelen aan het parket dat een strafonderzoek kan opstarten. Indien zo’n strafonderzoek wordt opgestart, zal men bewijzen verzamelen en ook de verschillende betrokkenen vervolgen. Eventueel kan een vervolging of een veroordeling van de dader volgen.

Het is eigenlijk belangrijk om zo snel mogelijk klacht in te dienen. In dit geval is de kans op het vinden van bewijsmateriaal immers groter. Dit bewijsmateriaal kan bovendien heel divers zijn, gaande van DNA-sporen tot getuigenissen of een medisch onderzoek. Voel je je echter nog niet klaar om een klacht in te dienen? Laat dan minimaal de medische vaststellingen doen door een arts.

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling

Indien het gaat om seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het gezin, kan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een alternatief bieden. Hier kiest het gezin voor hulpverlening in plaats van een strafrechtelijke vervolging. Hieraan moeten echter alle gezinsleden meewerken, dus ook de dader. Het is vaak een oplossing voor amoureuze vormen van misbruik.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling zal ervoor zorgen dat het misbruik stopt en dat de slachtoffers in veiligheid zijn. Hiernaast helpt het het misbruik te verwerken en neemt het preventieve maatregelen.

Minderjarigen kunnen overigens ook terecht bij de chatbox nupraatikerover.be en het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk- Slachtofferhulp). Het CAW – Slachtofferhulp staat overigens ook meerderjarigen bij. Zij kunnen eveneens terecht bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Geef een reactie