Milieu

Dodelijk lood wordt langer toegestaan in auto-industrie

In theorie mogen auto’s die na 1 juli 2003 in de handel werden gebracht helemaal geen lood bevatten. Toch stelt de Europese Unie uitzonderingen op die de fabrikanten wél toelaten om, althans in bepaalde gevallen, lood te verwerken in hun wagens. Ook in een recente richtlijn werden verschillende verlengingen opgetekend die als bijlage aan de autowrakkenrichtlijn werden toegevoegd. Ze zullen wel tijdig geëvalueerd worden en afgeschaft worden indien er mens- en milieuvriendelijkere alternatieven op de markt zouden komen.

Wat is het probleem met lood?

Lood, kwik en chroom-6 zijn een van de meest schadelijke stoffen in de wereld. Van hen brengt lood ook nog eens de meeste schade toe aan het leefmilieu. Blootstelling aan lood kan bijvoorbeeld schade berokkenen aan het zenuwstelsel en een sterke loodvergiftiging kan zelfs dodelijk zijn. De hoeveelheid wagens die de weg op komen, allen lood bevattende, komen ooit op de schroothoop terecht. Om die reden is het beperken van de hoeveelheid lood een echte must voor zowel mens als milieu. Maar in sommige gevallen zijn er geen alternatieven voorhanden, waardoor de autowrakkenrichtlijn uitzonderingen dient toe te staan.

In welke gevallen mag wel nog steeds lood gebruikt worden?

In de bijlage bij de autowrakkenrichtlijn geeft de EU weer in welke gevallen wel nog steeds lood mag gebruikt worden. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden in aluminiumlegeringen voor verwerkingsdoeleinden (max. 0,4%) en koperlegeringen (max. 4%). Ook de schadelijke loodhoudende batterijen worden nog steeds toegestaan. Voor die laatste categorie wordt wel aangestuurd op een snelle evaluatie.

Geef een reactie