Milieu

Europa regelt invoer van kwik: geen absoluut verbod

Terwijl de barre en winterse temperaturen een spijtige realiteit zijn geworden, heeft Europa besloten om de invoer van kwik vanaf 1 januari 2018 te verbieden. Uiteraard zijn er heel wat uitzonderingen voorzien, waardoor het begrip “verbod” gedeeltelijk uitgehold wordt.

Verboden vanaf 1 januari 2018

Het verbod betreft de invoer van kwik en combinaties met een kwikconcentratie van minstens 95%. De reden voor deze reglementering? De gezondheids- en milieurisico’s bij het vrijkomen van deze stof. Kwik wordt onder andere gebruikt in barometers, thermometers en bloeddrukmeters, maar ook in spaar- en TL-lampen (in erg beperkte hoeveelheden).

Uitzonderingen

Er zijn heel wat uitzonderingen voorzien op het zogenaamde kwikverbod. Zo mag kwik bijvoorbeeld wel ingevoerd worden indien het slechts als bijproduct van mijnbouw werd gedolven. Wanneer het uitvoerend land geen infrastructuur beschikbaar heeft voor de verwijdering van kwik op het eigen grondgebied, laat Europa de invoer van kwik ook toe. Hier kiest Europa immers voor “het kleinste kwaad”.

Ook wanneer het land van uitvoer partij is bij Internationale Kwikverdrag van Minamata, is het invoeren van kwik nog steeds toegestaan. In het Internationale Kwikverdrag van Minamata werd besloten om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen het vrijkomen van kwik en kwikverbindingen. Onder andere het beheer van kwikafval, het aanstellen van een milieuverantwoordelijke voor de tijdelijke opslag van kwik en een systeem van informatie-uitwisseling, werden in dit verdrag gestipuleerd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie