Straf

Dreigen met zelfmoord: is dat strafbaar?

Recent diende het Hof van Beroep te Gent uitspraak te doen over verschillende sms-berichten waarin gedreigd werd met het plegen van zelfdoding. Het hoeft niet gezegd te worden dat die berichtjes kaderden in de (afgelopen)  intieme sfeer tussen de twee partijen.

De zaak in het kort

De beklaagde had verschillende sms-berichten gestuurd met een dreigende inhoud. Die sms-berichten laten weinig aan de verbeelding over: «as ge zo zijt zegt het leven mij niets meer ik maak mij liever van kant», «Neem op verdomme anders dramma ten uwe laste»,  «uw verschrikkelijke odoordachte ideeën zullen u gauw weduwe F. maken dit eindig fataal geloof mij met mijn hart op mijn hart», «Ik ga iets vreselijks doen neem op» en «Als u morgen voor 10 uur niet normaal gaat doen doe ik iets logisch maar vreselijk voor u» (sic).

De ontvangster van die berichten was klaarblijkelijk onder de indruk van die berichten, die haar oprecht schrik hadden aangejaagd.

Er rees al snel een dubbele vraag:

  • Kunnen bedreigingen via sms-berichten ook gezien worden als “bedreigingen bij naamloos of ondertekend geschrift”, wat door de wet als strafbaar wordt aanzien?
  • Zijn bedreigingen ook strafbaar indien het gaat om de loutere bedreiging om zelfmoord te plegen, zonder een dreiging uit te spreken ten opzichte van de andere persoon of diens eigendommen?

Kunnen sms-berichten met een bedreigende inhoud strafbaar zijn?

Op deze vraag  antwoordde het Hof positief: ook sms-berichten met een bedreigende inhoud die worden verstuurd kunnen aanzien worden als geschriften in de zin van artikel 327 Strafwetboek.

Het antwoord op deze vraag luidt klaarblijkelijk: ja.

En is het dreigen met zelfmoord dan ook strafbaar?

De strafwet spreekt over een dreiging met een “aanslag op personen”. Het Hof oordeelde dat een dreiging om zichzelf iets aan te doen, niet valt onder het dreigen met zo’n aanslag. Het Hof neemt aan dat de wetgever met de woorden “aanslag op personen” niet de persoon van de dreiger zelf bedoelde, immers: hierop staat immers ook zelf geen criminele straf (alhoewel er uitzonderingen bestaan voor bepaalde handelingen die gesteld worden om zelfmoord te plegen).

Conclusie: sms’jes waarin gedreigd wordt met het plegen van zelfmoord houdt geen strafbaar feit in waarop een criminele straf staat.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

1 reactie

Geef een reactie