FeaturedMilieu

Energiepremies Vlaanderen 2019: dit zijn ze

Ook de wet- en decreetgever willen dat we allemaal energiezuiniger gaan wonen. Daarom kan je bij jouw netbeheerder een zogenoemde energiepremie aanvragen. Het gaat om een financiële ondersteuning voor bepaalde energiebesparende maatregelen. Hieronder is een overzicht weergegeven van de Vlaamse energiepremies voor 2019. Via de subsidiemodule van de Vlaamse Overheid ga je zelf op zoek naar de beschikbare energiesubsidies voor jouw woning.

Energiepremies Vlaanderen 2019 voor dak- of zoldervloerisolatie

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

Hiernaast moet de isolatie in het dak of de zoldervloer een minimale Rd-waarde hebben van 4,5m²K/W. De werken kunnen zelf uitgevoerd worden of door een aannemer maar geven wel recht op een andere premie:

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie bij dak- of zoldervloerisolatie
Uitgevoerd door aannemerZelf uitgevoerd
€ 4/m²€ 2/m²

Energiepremies 2019 Vlaanderen voor spouwmuurisolatie

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

Hiernaast moet er ook aan volgende vereisten voldaan zijn:

  • Een lambdawaarde van max 0,065W/mK;
  • Volledige vulling van de spouw;
  • Spouw van min. 50 mm;
  • Werken uitgevoerd door STS-aannemer.
Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor spouwmuurisolatie
Uitgevoerd door STS-aannemer
€ 5/m²

Vlaamse energiepremie 2019 voor muurisolatie via binnenzijde

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

Hiernaast moet ook aan volgende vereisten voldaan zijn:

  • Rd-waarde van minimaal 2 m²K/W;
  • Architect met controletaak of aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant.
Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor muurisolatie via binnenzijde
Uitgevoerd door aannemer met certificaat van bekwaamheid
€ 15/m²

Energiepremies Vlaanderen 2019 voor muurisolatie via buitenmuur

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

In dit geval moet de Rd-waarde niet minimaal 2 maar 3m²K/W bedragen. De werkzaamheden moeten eveneens uitgevoerd worden door een architect.

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor muurisolatie via buitenzijde
Uitgevoerd door aannemer
€ 15/m²

Energiepremies Vlaanderen 2019 voor vloerisolatie

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

De Rd-waarde moet minimaal 2m²K/W bedragen.

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor muurisolatie via buitenzijde
Uitgevoerd door aannemer
€ 6/m²

Energiepremies 2019 Vlaanderen voor hoogrendementsglas

Voorwaarde om op deze individuele premie van de netbeheerder beroep te kunnen doen, is dat de woning aangesloten moet zijn op het distributienet voor 1 januari 2006 of dat de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2015 werd ingediend.

De U-waarde mag maximaal 1W/m²K bedragen (vroeger: 1,1).

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor beglazing
Uitgevoerd door aannemer
€ 10/m²

Energiepremies Vlaanderen 2019 voor zonneboiler

Deze premie kan aangevraagd worden voor woningen die voor 1 januari 2014 op het distributienet werden aangesloten of waarbij de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2013 werd ingediend.

De premie voor de zonneboiler is niet cumuleerbaar met de Vlaamse premie voor een warmtepompboiler. De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor zonneboiler
Uitgevoerd door aannemer
Per wooneenheid: €550/m² en dit tot maximaal € 2.750 per wooneenheid of 40% van de factuur.

Energiepremies 2019 Vlaanderen voor warmtepomp

Deze premie kan aangevraagd worden voor woningen die voor 1 januari 2014 op het distributienet werden aangesloten of waarbij de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2013 werd ingediend.

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor warmtepomp
Uitgevoerd door aannemer
Geothermisch€ 4.000 per wooneenheid en beperkt tot 40% van factuur
Lucht-water€ 1.500 per wooneenheid en beperkt tot 40% van factuur
Hybride lucht-water€ 800 per wooneenheid en beperkt tot 40% van factuur
Lucht-lucht€ 300 per wooneenheid en beperkt tot 40% van factuur
Verdubbeling van premiebedrag: In volgende gevallen geniet het premiebedrag verdubbeling (slechts eenmaal doorgerekend):

 

–          Plaatsen van een warmtepomp in een gebied zonder aardgasnet;

–          Plaatsen van een warmtepomp ter volledige vervanging van elektrische verwarming.

Nieuw: Vlaamse Energiepremie voor warmtepompboiler (vanaf 2019)

Sinds 1 januari 2019 bieden de Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis ook een premie aan voor het plaatsen van een warmtepompboiler in woningen, woongebouwen, wooneenheden, bedrijfsgebouwen en andere gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning.

Deze premie kan aangevraagd worden voor woningen die voor 1 januari 2014 op het distributienet werden aangesloten of waarbij de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2013 werd ingediend.

Deze Vlaamse energiepremie kan enkel worden gebruikt ter productie van sanitair warm water. De premie is niet cumuleerbaar met deze voor een zonneboiler. Onder voorwaarde dat de warmtepompboiler eerst wordt geplaatst, is de premie wel cumuleerbaar met de Vlaamse premie voor de warmtepomp.

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.

Energiepremies Vlaanderen 2019: premie voor warmtepompboiler
Uitgevoerd door aannemer
Per wooneenheid: €400, maximaal 40% van factuur

Energiepremies Vlaanderen 2019: de totaalrenovatiebonus

Vanaf dat men drie investeringen uitvoert uit een pakket van zeven investeringen*, ontvang je bovenop deze energiepremies nog een extra bonus. De waarde van de bonus is afhankelijk van het aantal investeringen en soms worden extra voorwaarden gesteld (informeer bij jouw netbeheerder):

Energiepremies Vlaanderen 2019: de Totaalrenovatiebonus
3/7 investeringen€ 1.250 (€ 625 in appartementen)
4/7 investeringen€ 1.750 (€ 875 in appartementen)
5/7 investeringen€ 2.750 (€ 1.375 in appartementen)
6/7 investeringen€ 3.750 (€ 1.875 in appartementen)
7/7 investeringen€ 4.750 (€ 2.375 in appartementen)

*Het pakket van zeven: (i) dakisolatie; (ii) vloerisolatie; (iii) muurisolatie; (iv) isolerende beglazing; (v) ventilatiesysteem; (vi) zonneboiler; (vii) warmtepomp.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie