De burgerInternationaalPrivacy

Enkele wijzigingen aan wetgeving rond de elektronische identiteitskaart

De wetgeving omtrent het ontwerp van de e-ID ondergaat opnieuw een aantal wijzigingen omdat België niet voldeed aan de Europese regelgeving. Daarnaast voorziet de wet van 18 juni 2020 extra mogelijkheden betreffende de signalering van een identiteitskaart bij vrees voor parentale ontvoering.

Schrappen van overbodige gegevens

In de Europese Verordening 2016/679 eist Europa dat de gegevens die op identiteitskaarten staan: toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Voor België blijkt vooral dat laatste niet het geval te zijn. Zo zouden onze identiteitskaarten nog een aantal overbodige gegevens bevatten. De Wet op de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten wordt daarom aangepast.

Momenteel staat de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart heeft uitgereikt steeds op de achterkant van de identiteitskaart (onder “Overheid / Authority”). Het gaat om een persoonlijk gegeven dat voor de persoon die de identiteitskaart moet lezen helemaal geen nut heeft. Daarom wordt het uit de wet geschrapt. In de toekomst zal het ook niet meer op nieuwe identiteitskaarten te vinden zijn.

Daarnaast staat op dit moment nog steeds de geboorteplaats (voor de geboortedatum) op de identiteitskaart. Volgens de ICAO-voorschriften (International Civil Aviation Organization) is de vermelding van de geboorteplaats echter geen vereiste. Daarom wordt ook de geboorteplaats van de fysieke identiteitskaart gehaald. Dit zal wel nog steeds terug te vinden zijn op de elektronische chip.

Seinen van identiteitskaart bij vermoeden van parentale ontvoering

Sinds de wet van 30 juli 2018 is het voor de ouder die het ouderlijk gezag uitvoert mogelijk om zich te wapenen tegen mogelijke parentale ontvoering. Men kan bijvoorbeeld vragen om enkel met de toestemming van de ouder die het ouderlijk gezag uitvoert identiteitskaarten en reisdocumenten af te geven.

Daarnaast kan de ouder aan de familierechtbank vragen om reeds afgeleverde identiteitskaarten in te trekken, ongeldig te verklaren of hun geldigheid te beperken tot het grondgebied van België. In dat geval staan de documenten geseind.

Er wordt nu voorzien dat ook de diensten van het Rijksregister van de natuurlijke personen kunnen zien dat het identiteitsdocument voorwerp uitmaakt van een signalering.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie