De burger

Enkele wijzigingen in wetgeving rijbewijs

Het Koninklijk besluit omtrent het rijbewijs wordt grondig gewijzigd. Onder andere wat betreft vreemdelingen en grote industriële voertuigen wordt een en ander op punt gesteld. Wij maken een overzicht.

Vreemdelingen met een Bijlage 19

Een eerste wijziging vinden we voor de zogenaamde vreemdelingen met een Bijlage 19. Zo’n Bijlage 19 is een verblijfsdocument dat onder andere wordt afgegeven aan Europeanen die hier langer dan drie maanden willen verblijven. We denken bijvoorbeeld aan een Tsjechische student die gedurende één jaar in ons land komt studeren. Als zo’n vreemdeling een verklaring tot inschrijving in het vreemdelingenregister heeft ingediend, kan hij een Belgisch rijbewijs verkrijgen.

Bijzonder is dat dat rijbewijs ook tijdens de wachtperiode (de periode waarbinnen er nog geen uitspraak is gedaan over de verblijfsaanvraag) kan verkregen worden. Wel is zo’n rijbewijs maar één jaar geldig en moet het dus jaarlijks hernieuwd worden (alhoewel dat in ons voorgaand voorbeeld niet nodig zou zijn).

Industriële voertuigen van speciale constructie

Verder is er ook een specifieke regel opgenomen voor een zogenaamd ‘Industrieel voertuig van speciale constructie’. Een ingewikkelde zinsnede voor een graafmachine of bulldozer. Onder bepaalde voorwaarden zullen bezitters van een rijbewijs B met zo’n machine op de openbare weg mogen rijden.

Een eerste voorwaarde vinden we bij de maximale snelheid van het voertuig dat beperkt moet zijn tot 40 kilometer per uur. Bovendien moet het gaan om het transport tussen twee bouwplaatsen die maximaal vijf kilometer uit elkaar mogen liggen. Deze nieuwe regel zou het bouwfirma’s een stuk eenvoudiger moeten maken.

Nog heel wat onduidelijkheden

Voorts zijn er nog enkele onduidelijkheden te betreuren in het KB. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de afstand tussen beide bouwplaatsen (max. 5 kilometer) de af te leggen afstand is of de afstand in vogelvlucht, toch wel een groot verschil. Ook kan de zinsnede “tot 40 kilometer per uur” voor verwarring zorgen, alhoewel een analyse van de Franstalige tekst ons leert dat ook exact 40 km/u nog steeds geldig is voor het gebruik van het rijbewijs B.

Ook kan het begrip ‘voertuig van speciale constructie’ voor verwarring zorgen. Het KB technisch reglement auto’s heeft het in dit geval immers over voertuigen die tot de categorie N, O, T, C, R, en S behoren, een laadvermogen hebben dat “bijna nul bedraagt ten opzichte van zijn tarragewicht” en voornamelijk bestemd zijn om “als werktuig te worden gebruikt”. Ook landbouwvoertuigen lijken met andere woorden onder deze definitie te vallen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie