Werk & Sociaal

Het wordt voor ziekenfondsen eenvoudiger om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen

We weten allemaal wel dat ziekenfondsen onterecht betaalde uitkeringen, mits enkele beperkingen, terug kunnen vorderen. In de praktijk bleek dat niet altijd even eenvoudig te zijn. Vooral de situatie waarbij de uitkeringsgerechtigde intussen al overleden was, bleek heel vaak problematisch.

Problematiek

Had het ziekenfonds te veel of onterecht bepaalde uitkeringen gedaan aan een overleden uitkeringsgerechtigde, dan was het vaak niet zo eenvoudig om dat terug te vorderen. In de praktijk moest het ziekenfonds het bedrag dan verhalen op de erfgenamen of kiezen voor de (juridisch zware) procedure van de onbeheerde nalatenschap. Hoe dan ook werd het al snel een juridische en administratieve rompslomp van jewelste.

Nieuwe mogelijkheden

Een recente programmawet biedt een wettelijke basis voor een gewijzigde aanpak. Deze nieuwe aanpak doet sterk denken aan wat we al kennen van de pensioensector waarbij men ten onrechte uitbetaalde uitkeringen gewoon van de bankrekening kan halen.  In de eerdere programmawet werd wel verwezen naar uitvoeringsbepalingen die toen nog niet verschenen waren. Nu zijn ze er wel. De uitvoeringsbepalingen worden ingeschreven in het uitvoeringsbesluit bij de Ziekteverzekeringswet. We kunnen alvast grasduinen naar hoe de nieuwe regeling eruit zal komen te zien.

Hoe verloopt het praktisch?

Het gaat om het geval waarbij het onverschuldigd karakter het rechtstreeks gevolg is van het overlijden van de sociaal verzekerde. Met andere woorden: hij of zij was al overleden maar het ziekenfonds heeft nog steeds één of meer uitkeringen gedaan, bijvoorbeeld omdat ze nog niet op de hoogte waren van het overlijden of omdat het ontvangst daarvan de betaling kruiste.

In dit geval zullen deze betalingen door de financiële instellingen van de overledene, terugbetaald worden aan de verzekeringsinstellingen. De praktische afspraken hieromtrent zullen gemaakt worden in een overeenkomst tussen de sociale verzekeringsinstellingen en de kredietinstellingen.

De sociaal verzekerde machtigt de financiële instelling hoe dan ook om de onverschuldigde uitbetaalde bedragen te debiteren van zijn bankrekening (binnen de grenzen van de conventie), waarbij deze machtiging ook na het overlijden zal blijven bestaan.

Samengevat: de bank zal de onterecht uitgekeerde bedragen gewoon terugstorten zonder dat er zware juridische procedures moeten volgen. Eerlijk is eerlijk, toch?


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie