EconomieInternationaalZelfstandig & Vennootschap

Europa werkt aan online oprichting vennootschappen

Europa stuurt al langer aan op de online oprichting van vennootschappen. In ons land bestaat daar nog geen platform voor en moet je dus bij de notaris op bezoek. In de nieuwe richtlijn EU 2019/1151 legt Europa een aantal regels op. In principe moet België tegen 1 augustus 2021 aan deze regels voldoen. België kan wel nog om uitstel vragen.

Om welke vennootschappen gaat het?

De Europese regels van richtlijn EU 2019/1151 zijn enkel van toepassing op de vennootschapsvormen die in bijlage II van richtlijn EU 2017/1132 zijn opgenomen. Specifiek voor België gaat het dus om de nv, de comm.va en de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Online vennootschap oprichten

België wordt door Europa verplicht om de online oprichting van deze vennootschappen mogelijk te maken. De volledige registratie moet daarbij online verlopen zonder dat de aanvrager zich fysiek ergens moet melden. Voor nv’s mag België wel een uitzondering voorzien, gelet op de complexiteit van deze vennootschapsvorm.

Er wordt een algemene maximumtermijn van 5 werkdagen vastgesteld waarbinnen de online registratie van vennootschappen moet zijn afgerond. België moet daarvoor gedetailleerde voorschriften vaststellen. In de richtlijn EU 2019/1151 neemt men wel een aantal verplichte en facultatieve elementen op die ook in deze voorschriften moeten zijn opgenomen.

Identificatie bij online oprichten vennootschap

Om online een vennootschap op te kunnen richten, moet je je identificeren. De elektronische identiteitskaart wordt daarbij het middel bij uitstek. Bovendien moet België niet alleen de Belgische e-ID accepteren, maar ook de elektronische identificatiemiddelen van EU-burgers die voldoen aan de eIDAS-vereisten. Bij een oprecht vermoeden tot identiteitsfraude kan België wel nog steeds eisen dat de aanvrager zich bij een bevoegde autoriteit aanmeldt.

Betalingen en vergoedingen

België kan een vergoeding vragen voor de online procedure. Wel moet deze vergoeding transparant en niet-discriminerend zijn. Bovendien mag de gevraagde vergoeding niet hoger zijn dan de administratiekosten van de dienstverlening en moet de betaling grensoverschrijdend en via een toegankelijk systeem gebeuren.

Werken aan duidelijkheid

Verder moet België het nodige doen om te informeren over de verplichtingen, de formaliteiten en de procedures voor het online oprichten van ondernemingen, maar ook in de bredere context van het vennootschapsrecht. Bovendien moet België hierbij ook aandacht hebben voor grensoverschrijdende gebruikers.

Vanaf wanneer?

België krijgt in principe de tijd tot 1 augustus 2021 om aan de bepalingen van de richtlijn EU 2019/1151 te voldoen. Voor een aantal specifieke bepalingen krijgt België bovendien de tijd tot 1 augustus 2023.

België kan wel voor 1 februari 2021 aan de EU-Commissie laten weten dat het bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de omzetting van de richtlijn EU 2019/1151. In dat geval kan België een jaar uitstel krijgen.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie