Economie

Wat gebeurt er met de bankkluis na het overlijden?

Bij het overlijden wordt de nalatenschap eerlijk verdeeld. En uiteraard moet alles ook netjes worden aangegeven, opdat de Staat er een centje aan kan verdienen. Daarom zal de bank de bankkluis verzegelen. Om de bankkluis vrij te geven, moet je vervolgens een en ander voor kunnen leggen. Bovendien zal men bij de vrijgave zorgvuldig noteren wat zich allemaal in de bankkluis bevindt.

Bank moet kluis verzegelen

De bank is verplicht om de administratie in te lichten over alle financiële bezittingen van de overledene. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, zal de bank de bankkluis verzegelen zoals het dat ook met de rekeningen doet. Het doel is natuurlijk duidelijk: voorkomen dat er tegoeden of bezittingen verdwijnen. Voor de vrijgave moeten de erfgenamen zelf contact opnemen met de bank.

Akte of attest van erfopvolging

Om over te gaan tot de deblokkering van de bankkluis moet het duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn. Daarom moet je een akte of attest van erfopvolging voorleggen. Een attest van erfopvolging kan je verkrijgen bij het registratiekantoor. Zo’n attest van erfopvolging is gratis en wordt meestal na ongeveer twee weken afgeleverd.

In sommige gevallen is een akte van erfopvolging nodig. Dit is onder andere het geval indien de overledene een testament heeft opgemaakt, indien er minderjarige kinderen bij de erfgenamen zijn of indien de erflater een huwelijkscontract had. Ook op zo’n akte van erfopvolging is het al snel een twee weken wachten. De notaris moet immers een en ander opvragen en nagaan. De akte kost je al snel zo’n €200,-.

Vrijgave van de bankkluis

Vervolgens kan de bankkluis worden vrijgegeven. In principe kan dat enkel met een vertegenwoordiger van de bank en/of een notaris. Zij moeten immers een inventaris opmaken van alles wat zich in de kluis bevindt. De bank is nu eenmaal verplicht om de lijst aan de fiscus over te maken in functie van de inning van de successierechten.

Indien de erfgenamen over zowel de code als de sleutel beschikken, stelt er zich verder geen probleem. In het andere geval moet er een slotenmaker worden ingeschakeld. De factuur gaat dan naar de erfgenamen. En nu maar hopen dat er niet gewoon een diploma in de kluis te vinden is…

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie