Internationaal

Europese Commissie gaat strijd aan tegen dwarsliggende sociale mediaplatformen

De Europese Commissie stelde op 17 april een nieuw pakket aan antiterreurmaatregelen voor. Die maatregelen moeten het mogelijk maken dat politie en justitie de online berichten van terroristen kunnen onderscheppen. De grote sociale mediaplatformen verschuilen zich immers achter heel wat regels en trachten steeds alles in huis te halen om de opgevraagde data alsnog af te schermen. Onder andere in de VS bestond er al een zogenaamde Cloud Act om dat onmogelijk te maken. Nu volgt ook de Europese Commissie dat voorbeeld.

Belgisch arrest

In feite had het Hof van Cassatie eerder al een arrest geveld waarbij het aangaf dat providers zich niet langer konden wegsteken achter de regelgeving van het land waar de data zich bevindt. Vaak trachtten de bedrijven zich dan ook te beroepen op de soepelere regelgeving van het land waar de servers zich situeren. Voor Facebook is dat bijvoorbeeld Ierland. Dat arrest bleek echter moeilijk afdwingbaar aangezien er op Europees niveau geen consensus bestond. Daar komt nu mogelijks verandering in.

Ontwerpverordening e-evidence

Het gaat voor alle duidelijkheid wel om een ontwerpverordening. Hierbij zou men een bindend Europees uitwisselingsbevel invoeren waarmee de uitwisseling van elektronische gegevens in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan worden afgedwongen. Zo’n Europees uitwisselingsbevel zal gebruikt kunnen worden voor internetproviders, online marktplaatsen, communicatiediensten en sociale netwerken en dit voor data en providers die zich in de Europese Unie of de Verenigde Staten bevinden.

Komt het er?

De voorgestelde verordening laat weinig ruimte voor aanpassing aan nationaal recht. Onder ander de Europese landen die maar weinig met terreur worden geconfronteerd, lagen dan ook al dwars. Ook het Europees Parlement uitte reeds eerder bedenkingen over de privacy. Het is met andere woorden nog helemaal niet zeker of de lidstaten zich wel zullen neerleggen bij het voorstel van de Europese Commissie.

Toch is het voor België niet onbelangrijk. In 2015 waren er ongeveer tweeduizend Belgische informatieverzoeken, terwijl dat vorig jaar al toegenomen was tot vijfduizend.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie