ContractenEconomie

Ontsnappen aan een stilzwijgende verlenging: kan dat?

Wanneer je een contract voor een bepaalde duur afsluit, kan overeengekomen worden dat op het einde van die termijn het contract voor eenzelfde termijn stilzwijgend wordt verlengd. Is het echter mogelijk om hier toch nog vroegtijdig onderuit te geraken? We maken een onderscheid tussen de situatie voor de consument en voor de professional.

Ontsnappen aan een stilzwijgende verlenging door consument

Wanneer het om een contract van bepaalde duur gaat en de wederpartij een consument is, dan gelden er strikte vereisten wat betreft die stilzwijgende verlenging. Die moet dan voldoende duidelijk in de overeenkomst opgenomen zijn. We denken aan de klassieke aanwezigheid op de voorzijde van het contract in vetgedrukte letters en in een stug kader. Is dat niet het geval? Dan is de stilzwijgende verlenging niet afdwingbaar ten aanzien van de consument.

De consument kan dan de stilzwijgende verlenging op ieder moment opzeggen zonder een opzegvergoeding te moeten betalen. De opzegtermijn bedraagt maximaal twee maanden.

Ontsnappen aan een stilzwijgende verlenging door professional

De beschermende regels die er zijn voor consumenten, gelden niet voor professionals. De beschermingsmaatregelen zijn niet van toepassing en je kan er niet zomaar aan ontsnappen.

Echter kan je mogelijk wel een oplossing vinden indien het gaat om een zogenaamd onredelijk lang contract. De rechtspraak neemt dan aan dat het gaat om een contract van onbepaalde duur die je wel gewoon kan opzeggen. Je moet in dat geval een redelijke termijn in acht nemen. Wat we verstaan onder een “onredelijk lang contract” en een “redelijke termijn”, is niet duidelijk en hoort tot de beslissingsbevoegdheid van de rechter.

Weet bovendien dat er ook verschillende wettelijke uitzonderingen voorzien zijn die ook van toepassing zijn op zelfstandigen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij telecomcontracten (max. vijf telefoonnummers) en contracten voor de levering van elektriciteit (jaarverbruik max. 49999 kWh) en aardgas (jaarverbruik max. 99999 kWh). De uitzondering voor telecomcontracten geldt niet indien je ook een telefoon of een andere zaak tegen een lagere prijs kreeg.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie