Internationaal

Europese uitleveringsovereenkomst treedt binnenkort in werking

Nu ook Italië de Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 heeft geratificeerd, kan het op 5 november 2019 eindelijk in werking treden. België ratificeerde het al in 2001 en paste het al toe in zijn verhouding met een aantal andere lidstaten, zoals Spanje.

Wat is de Europese uitleveringsovereenkomst van 1996?

De Europese Uitleveringsovereenkomst moet een aantal afspraken met betrekking tot het uitleveringsverdrag van 1957, het Benelux-uitleveringsverdrag van 1962, de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1985 en het terrorismeverdrag van 1997 vereenvoudigen. De regels zijn niet alleen van toepassing op de uitlevering van vreemdelingen, maar ook op de uitlevering van de eigen onderdanen. België doet dat laatste echter enkel wanneer de verzoekende lidstaat ook eigen onderdanen uitlevert én indien de onderdanen hun straf, na het vonnis in het buitenland, in België kunnen uitzitten. Dat blijkt uit een toegevoegde nota.

Ten gevolge van de Europese uitleveringsovereenkomst mogen de lidstaten de uitlevering niet langer weigeren indien de feiten:

  • Volgens het recht van de verzoekende lidstaat met een vrijheidsberoving van 12 maanden kunnen worden bestraft; en
  • Volgens het recht van de aangezochte lidstaat met een vrijheidsberoving van 6 maanden kunnen worden bestraft.

Spanje verzocht België eerder al om tot de uitlevering van Carles Puidgemont over te gaan. De aanklacht “rebellie” is echter niet strafbaar in België, waardoor dat verzoek werd afgewezen. In het andere geval (en indien het strafbaar zou zijn met een vrijheidsberoving van 6 maanden of meer) zou België wél verplicht zijn om de man uit te leveren, zelfs al gaat het om een politiek delict (tenzij de bepalingen van het EVRM en de fundamentele vrijheden in het gedrang zouden komen).

De aangezochte lidstaat mag bovendien niet weigeren indien de straf in de aangezochte lidstaat zou verjaard zijn of omdat er een amnestiemaatregel werd afgekondigd.

Wie is gebonden door de Europese uitleveringsovereenkomst van 1996?

De Europese uitleveringsovereenkomst betreffende de uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie werd op 27 september 1996 gesloten. Het zal op 5 november 2019 in werking treden. De 15 EU-lidstaten van toen zijn gebonden, net zoals zes later toegetreden lidstaten. Hierdoor heeft het uitwerking voor 21 van de 28 lidstaten. Ook het Verenigd Koninkrijk doet mee, tot ze uit de EU treden.

Gebonden Lidstaten Niet-gebonden lidstaten
België Cyprus Bulgarije
Denemarken Duitsland Hongarije
Estland Finland Kroatië
Frankrijk Griekenland Malta
Ierland Italië Roemenië
Letland Litouwen Slowakije
Luxemburg Nederland Tsjechië
Oostenrijk Polen
Portugal Slovenië
Spanje Verenigd Koninkrijk
Zweden

Geef een reactie