EconomieFiscaal

Controles op belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

Vanaf aanslagjaar 2020 heb je recht op een belastingvermindering van 40% voor de rechtsbijstandsverzekering. Dit bedrag wordt voor aanslagjaar 2020 beperkt tot 310 euro en de belastingvermindering is er enkel voor rechtsbijstandsverzekeringen die aan een aantal minimale (doch verregaande) voorwaarden voldoen. De fiscus zal strikt controleren of de overeenkomsten aan de vereisten voldoen.

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering en fiscale fiche 281.63

De verzekeraar moet de fiscale fiche 281.63 voor 1 maart van het jaar volgende op de betaling van de premies afleveren aan de verzekeringnemer. Op basis van de fiscale fiche 281.63 kan je de belastingvermindering ‘aanvragen’. De fiscus is wel duidelijk over de uitreiking van de fiscale fiche 281.63: de fiscus mag het enkel uitreiken indien de verzekeringsovereenkomst aan de minimale voorwaarden voldoet. Indien de verzekeraar onrechtmatig de fiscale fiche 281.63 uitreikt, kan de verzekeraar een administratieve boete krijgen. Bovendien moet de verzekeraar de schade die de Schatkist heeft geleden, vergoeden.

Hoe dan ook is de verzekeraar verplicht om de uitgereikte fiscale fiches 281.63 via de digitale toepassing Belcotax on Web in te dienen.

Controle op verzekeringsovereenkomsten

Nu heeft de wetgever de Cel Financiële Sector aangewezen om de rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomsten waarvoor een belastingvermindering werd aangevraagd en waarvoor een fiscale fiche 281.63 werd uitgereikt, te controleren.

 

Geef een reactie