De burgerLeven & Wonen

Fiscale behandeling van gewijzigde alimentatie

Wanneer je alimentatie of een onderhoudsbijdrage betaalt, is de betaalde alimentatie gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. De ontvanger wordt er dan weer gedeeltelijk op belast. Voor de uitkeringsplichtige gaat het om een fiscale aftrek van 80%. Voor de ontvanger, bijvoorbeeld het minderjarig kind, geldt dat 80% van de alimentatie wordt belast.

Herziening van de alimentatie

De alimentatie kan later, net zoals bijvoorbeeld de verblijfsregeling, nog worden aangepast. Dat kan bijvoorbeeld omdat er een herzieningsclausule in de EOT-overeenkomst is opgenomen, maar dat kan ook zonder zo’n herzieningsclausule. In dat geval moet er wel sprake zijn van (i) nieuwe omstandigheden (ii) buiten de wil van de partijen die (iii) hun toestand of de toestand van het kind ingrijpend veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die na een ongeval blijvend arbeidsongeschikt wordt en hierdoor beduidend minder inkomsten heeft. Zo’n aanpassing kan bovendien ook retroactief gebeuren. Dat is ook logisch want anders zouden gerechtelijke procedures steeds verder en verder blijven aanslepen.

Fiscale problemen als de uitspraak op zich laat wachten

Het probleem bij zo’n retroactieve aanpassing is dat het aanslagbiljet intussen al kan zijn ontvangen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld dat de ontvanger een hoger bedrag heeft aangegeven dan hij werkelijk ontving na een herziening en een gedeeltelijke terugbetaling. Volgens het aanslagbiljet moet de ontvanger echter nog steeds belastingen betalen op 80% van de aangegeven inkomst.

Het probleem is dat een bezwaarschrift in principe binnen de drie maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet moet worden ingeleid. Het kan natuurlijk dat deze termijn al verstreken is wanneer de rechter uiteindelijk uitspraak doet. De fiscus vindt niet dat hier sprake is van overmacht. Een bezwaarschrift dat laattijdig wordt ingediend, bijvoorbeeld omdat een rechter pas later uitspraak heeft gedaan, wordt door de fiscus afgewezen. Betalen zal je nog steeds moeten doen. En ook de nalatigheidsinteresten blijven gewoon verder lopen, zelfs wanneer het bezwaarschrift wel tijdig werd ingediend (en ook gedurende de behandeling ervan).

Bewarend fiscaal bezwaarschrift indienen

De beste oplossing is om bij het begin van de juridische procedure al een bewarend fiscaal bezwaarschrift in te dienen. Er is dan nog geen duidelijkheid over de uiteindelijke uitspraak, maar het bezwaarschrift werd in ieder geval wel binnen de gestelde termijn ingediend. Hierdoor kan de ontvanger van de alimentatie de belasting op onterecht ontvangen uitkeringen terugkrijgen of wordt het een en ander verrekend.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie