FeaturedWerk & SociaalWerk en ontslag

Flexi-jobben naast een vaste job: wat elke werkgever moet weten

Flexi Job

In een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt en een samenleving waarin de koopkracht steeds meer onder druk komt te staan, komt het alsmaar vaker voor dat werknemers kiezen voor een tweede job naast hun hoofdjob. Dit kan bijvoorbeeld zijn als zelfstandige in bijberoep, maar een aanzienlijk deel van deze bijverdiensten vindt in de praktijk plaats in de vorm van flexi-jobs. Dit fenomeen biedt zowel kansen als uitdagingen voor werkgevers.

De juridische basis: rechten en plichten

Een werknemer heeft principieel het recht om meerdere jobs te beoefenen. Dit betekent dat werknemers het recht hebben om buiten hun reguliere werkschema flexi-jobs te vervullen bij andere werkgevers. Als werkgever kun je dit niet verbieden of deze werknemer nadelig behandelen, gewoon omdat hij of zij ook een flexi-job beoefent. Uiteraard is het wel zo dat de werknemer ook zelf de arbeidsovereenkomst met de werkgever moet respecteren. Zo mag een werknemer jou geen concurrentie aandoen door bijvoorbeeld bij een directe concurrent te gaan werken. Ook mag de werknemer geen geheime informatie doorspelen en dergelijke meer.

Ziekgemeld en toch flexi-jobben

Het komt soms voor dat een werknemer bij de ene werkgever niet kan komen werken wegens ziekte en toch voldoende gezond is om te gaan flexi-jobben. Dit roept natuurlijk vragen op, maar het is belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Arbeidsongeschiktheid voor de ene taak impliceert niet noodzakelijkerwijs ongeschiktheid voor alle mogelijke vormen van werk. Indien er twijfels zijn over de geldigheid van de ziektemelding, kun je altijd een controlearts inschakelen. In principe zal de werknemer ook vooraf toestemming moeten hebben gevraagd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Oververmoeidheid door of arbeidsongeval tijdens flexi-job

Het komt voor dat werknemers niet goed presteren door oververmoeidheid door het flexi-jobben. Als werkgever mag je de werknemer hierop aanspreken en berispen. Je kunt ook een verbeterplan voorstellen en afspraken maken met de werknemer. Ook komt het voor dat werknemers zich ziek melden als gevolg van oververmoeidheid door het flexi-jobben. In dergelijke gevallen ben je in principe verplicht om het gewaarborgd loon uit te betalen, tenzij de ziekte het gevolg is van een zware fout van de werknemer. Overmatig flexi-jobben valt hier gewoonlijk niet onder. De hoofdwerkgever dient ook gewaarborgd loon te betalen als de werknemer thuis zit door een arbeidsongeval bij zijn flexi-werkgever. De hoofdwerkgever kan dan wel het gewaarborgd loon dat hij heeft betaald bij de arbeidsongevallenverzekeraar van de flexi-werkgever terugvorderen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie