Werk & SociaalWerk en ontslag

Geen antwoord na sollicitatiegesprek: het kan de werkgever veel kosten

De vakgroep Sociale Economie van de Ugent deed een onderzoek naar de ervaringen op het sollicitatiegebied. Hieruit bleek dat 29 procent van de respondenten zelden tot nooit een antwoord krijgen na een sollicitatie. Uitschieters zijn personen met een naam die wijst op een migratieachtergrond en 55-plussers: vooral bij die laatsten krijgt meer dan de helft zelden tot nooit een reactie. Kan dat zomaar en wat kan je als sollicitant doen?

Algemene regel: geen antwoord sollicitatie, het kan en mag

CAO nr. 38 bevat enkel aanbevelingen m.b.t. het kennisgeven van de beslissing na een sollicitatiegesprek. Zo geeft artikel negen (niet bindend) aan dat de werkgever binnen een redelijke termijn de sollicitant op de hoogte moet stellen van de afwijzing. Doet de werkgever dat niet? Dan kan dat echter niet afgedwongen worden. Dit artikel roept de werkgever hoffelijk op om die beslissing kenbaar te maken, maar verplicht hem daar niet toe. Krijg je na het sollicitatiegesprek geen antwoord? Dan heb je in principe geen recht op een schadevergoeding. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Na het sollicitatiegesprek geen antwoord: wat met de antidiscriminatiewetgeving?

Het onderzoek haalde aan dat vooral personen met een migratieachtergrond en  55-plussers geen antwoord krijgen. Zij kunnen dan beter een beroep doen op de antidiscriminatiewetgeving. Het ontbreken van een reactie is immers een feit dat discriminatie kan doen vermoeden. Als sollicitant kan je dat zelf opwerpen waarna de werkgever het tegendeel moet bewijzen. Kan de werkgever het tegendeel niet bewijzen? Dan kan je een forfaitaire schadevergoeding vorderen van 1.300 euro.

Toch haalt Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, ook aan dat CAO nr. 38 mogelijks ook op andere gronden een uitweg zou kunnen bieden. In bepaalde gevallen zou men zo een schadevergoeding van 6 maand loon kunnen vorderen. Toch heerst ook hier nog enige discussie over de toepasselijkheid in de verhouding sollicitant-werkaanbieder, dat haalt hij ook zelf aan.

Geldboete tot 8.000 euro

Aan een schending van art. 2bis van CAO nr. 38 is een geldboete van 10 tot 100 euro verbonden. Dat leert ons artikel 189 Sociaal Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 101 Sociaal Strafwetboek. Verhoog je dat bedrag met de opdeciemen, dan kan dat oplopen tot een geldboete van 8.000 euro.

Boemerangeffect?

Het artikel in De Morgen trok voornamelijk de conclusie dat misnoegde sollicitanten uiteindelijk ook misnoegde consumenten worden. Een goede naam is beter dan olie. Ook dat zou blijken uit het onderzoek van de vakgroep Sociale Economie. Toch hebben werkgevers mogelijks toch meer te verliezen bij een onhoffelijke behandeling van hun sollicitanten. Zeker bij groepen die mogelijks zouden gediscrimineerd worden, laten ze maar beter hoffelijk weten waarom de kandidatuur niet weerhouden werd en geven ze best ook enkele objectieve redenen mee. In het andere geval kan het wel degelijk snel in de papieren lopen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie