Straf

Seksisme in openbare ruimte? Dien een klacht in

De documentaire Femme de la rue vormde de aanleiding voor de wet die seksisme strafbaar zou maken. In het eerste jaar werden er slechts 25 klachten ingediend in geheel België. Intussen is ook de eerste veroordeling een feit. Is de eerste steen gelegd voor het repressief aanpakken van seksisme? Weinigen blijken ook effectief een klacht in te dienen.

De seksismewet

De seksismewet maakt seksisme strafbaar indien aan vijf voorwaarden is voldaan:

  • Het moet gaan om een uitspraak of een handeling;
  • Die moet plaatsvinden in de openbare ruimte;
  • Met een duidelijke bedoeling om te vernederen omwille van het geslacht;
  • Gericht naar één of meer specifieke personen;
  • Het moet gaan om een ernstige aantasting van de waardigheid van die persoon of personen.

Deze definitie is heel ruim geformuleerd en laat heel wat ruimte voor interpretatie. In de praktijk kwam er dan ook al veel kritiek op deze definitie van de seksismewet. Het vage karakter geeft de rechter dan weer de vrijheid om autonoom te beslissen over het al dan niet strafbaar karakter van de handeling.

De feiten

Aanleiding voor de eerste veroordeling was een conflict met twee politie-inspecteurs van de zone Zaventem. Een voetganger negeerde er een rood voetgangerslicht en de politie-inspecteurs spraken hem daarover aan. De overstekende voetganger reageerde geagiteerd en noemde beide inspecteurs “vuile strontflikken” om nadien te zeggen dat de vrouwelijke inspecteur “beter een job zou zoeken die bij een vrouw zou passen, zoals bankbediende”. Ook hierover wordt de man door de inspecteurs aangesproken, waarna de man aangeeft “niet met vrouwen te spreken” en “die vuile hoer moet zwijgen”.

De uitspraak

De Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg nam aan dat de gedragingen onder het toepassingsgebied en de definitie van de seksismewet vielen en achtte het seksisme eveneens bewezen. Hierop kon de rechter een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en/of een geldboete van vijftig tot duizend euro uitspreken. De rechter veroordeelde de man echter tot een geldboete van 500 euro. Is de eerste steen gelegd en zal dit vonnis zorgen voor meer klachten op grond van de seksismewet? Dat blijft afwachten.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie