Dossier coronavirusIn de persMilieu

Geen visuele afvalinspecties meer door coronacrisis

De wet legt een aantal strikte regels op omtrent afvalstromen en afvalverwerking. Door de coronamaatregelen was het voor ondernemingen en overheden moeilijk om nog langer aan die strikte regels te voldoen. Daarom grijpt de Vlaamse regering in.

Geen visuele inspecties meer bij gesorteerde afvalstromen

Ondernemingen die bedrijfsafval produceren moeten normaal een aantal strikte regels respecteren. Zo zijn ze verplicht om een contract te sluiten met een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalmakelaar. In dat contract staat hoe de verschillende fracties worden ingezameld met het oog op de recyclering ervan.

De afvalinzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalmakelaar is dan verplicht om minimaal een visuele inspectie te doen van het ingezamelde afval om na te gaan of het bedrijf wel aan zijn sorteerplicht voldoet. Als het bedrijf dat niet doet, mogen ze vervolgens het afval weigeren.

De Vlaamse regering heeft nu beslist dat deze visuele inspecties niet meer hoeven plaats te vinden gedurende de volledige periode van de civiele noodsituatie (die momenteel tot 17 juli 2020 loopt).

Minder formaliteiten bij vervoer afvalstoffen

Wanneer vervolgens afvalstoffen worden vervoerd, worden ze steeds vergezeld van een identificatieformulier. Eenmaal de afvalstoffen op hun bestemming aankomen, moet de verwerker dat formulier dateren en ondertekenen. Op die manier voorkomt men dan ook dat de afvalstoffen ergens in een Frans dorpje worden gedumpt. De Vlaamse regering heeft beslist dat het identificatieformulier nu digitaal wordt overgemaakt en niet langer op papier. Om aan praktische overwegingen tegemoet te komen hoeft het gedurende de periode van de civiele noodsituatie niet langer gedateerd en ondertekend te worden.

Geef een reactie