Dossier coronavirusEconomieFiscaalIn de pers

Waardering aandelen bij overlijden tijdens coronacrisis

De impact van de coronacrisis mag niet worden onderschat. Enerzijds is er een toename van het aantal overlijdens, terwijl anderzijds de beurzen steeds dieper in het rood lopen. Deze twee werelden komen samen wanneer een erfgenaam te maken krijgt met beursgenoteerde aandelen.

Uitstel voor aangifte nalatenschap

Normaal moet de aangifte van de nalatenschap binnen de vier maanden na de datum van het overlijden worden ingediend. Doe je dit niet tijdig, krijg je te maken met een belastingverhoging van 5 tot 20%. De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om die aangiftetermijn van vier maanden te verlengen. Omdat de medewerking van een notaris vereist is en het momenteel maar moeilijk samenzitten is. Aangiftetermijnen die zouden verstrijken gedurende de klassieke aangiftetermijn worden hierdoor verlengd tot twee maanden na het einde van de coronamaatregelen (die momenteel van kracht zijn tot 19 april maar waarschijnlijk zullen worden verlengd).

Waardering van beursgenoteerde aandelen

In de aangifte van de nalatenschap worden alle delen van de nalatenschap opgenomen. Voor gelden die de overledene bij een bank heeft staan geeft dit maar weinig problemen. Wat de aandelen betreft, gelden er speciale regels. De waardering ervan gebeurt aan de beurswaarde. Als erfgenaam kan je daarbij kiezen tussen drie tijdstippen:

  • De beursdatum op het moment van overlijden
  • De beursdatum op één maand na het overlijden
  • De beursdatum op twee maanden na het overlijden

De verlenging van de aangiftetermijn lijkt vooralsnog geen invloed te hebben op de aan te geven beurswaarde. Een overlijden voor de coronamaatregelen kan dus nog steeds resulteren in de verplichting om de beurswaarde van voor de coronamaatregelen aan te geven. Wanneer het mogelijk is om de beurswaarde aan te geven van voor de coronacrisis uitbrak, is dit uiteraard meestal aangeraden.

Geef een reactie