Milieu

Gevaarlijke stoffen verdwijnen uit EEA’s

Door vijf Europese richtlijnen over te nemen in het Belgisch recht, zullen gevaarlijke stoffen in elektro-apparaten vanaf 22 juli 2019 definitief verbannen worden. Het gaat om het gebruik van gevaarlijke stoffen in ‘elektrische en elektronische apparatuur’, kortweg EEA.

Wat is EEA?

EEA of ‘elektrische en elektronische apparatuur’ is de verzamelnaam voor alle apparaten die afhankelijk zijn van elektromagnetische velden of elektrische stromen om naar behoren te kunnen werken. Hieraan voegt men eveneens de apparaten toe die de stromen en velden opwekken, meten en/of overbrengen. Om te spreken van elektrische en elektronische apparatuur moeten ze bestemd zijn voor een gebruik op ten hoogste 1.000V AC of 1.500V DC.

Volledigheidshalve sluit Europa een aantal  types van apparaten uit:

 • Apparatuur noodzakelijk voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van de staat (bv. oorlogsmateriaal);
 • Apparatuur ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 • Apparatuur ontworpen om als deel van een ander soort apparatuur die uitgesloten is zijn functie te vervullen;
 • De grote en niet verplaatsbare industriële installaties;
 • De grote vaste installaties;
 • Vervoermiddelen voor personen of goederen (uitgesloten zijn elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring);
 • Niet voor de weg bestemde mobiele machines die er uitsluitend zijn voor beroepsmatig gebruik;
 • De actieve en medisch implanteerbare hulpmiddelen;
 • Fotovoltaïsche panelen die voldoen aan een aantal voorwaarden en gebruikt worden voor openbare, commerciële, industriële of residentiële toepassingen;
 • Apparatuur ontworpen voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking worden gesteld;
 • Nieuw: pijporgels.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Apparaten die onder de bovenstaande definitie vallen, mogen geen gevaarlijke stoffen bevatten. Het gaat onder andere om volgende stoffen:

Verbodsbepalingen nu ook voor alle EEA’s

In de praktijk werden de EEA’s ingedeeld in elf verschillende categorieën. Het verbod werd hierbij categorie per categorie ingevoerd. In de praktijk was het verbod enkel nog niet van toepassing op de categorie “alle andere EEA’s”.

Vanaf 22 juli 2019 zal het verbod ook hier van toepassing zijn. Vanaf dan zullen er dus totaal geen EEA’s die voldoen aan bovenstaande definitie in de handel mogen worden gebracht indien ze zogenoemde “gevaarlijke stoffen” bevatten.

Anderzijds voorziet de wetgever wel nog twee uitzonderingen. Zo mag het wel nog indien het om een hergebruik gaat of indien de Europese Commissie uitdrukkelijk een vrijstelling verleende voor een specifieke toepassing waarvoor nog geen alternatief bestaat. Ook de uitzonderingsgrond ‘hergebruik’ wordt echter beperkt tot ten laatste 22 juli 2029. Bovendien voorziet de wetgever ook nog een aantal andere (eerdere) deadlines.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie