EconomieZelfstandig & Vennootschap

Innen onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder: inschrijving KBO niet langer verplicht

Bij de invoering van de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder om onbetwiste geldschulden te innen, moest de andere partij ingeschreven zijn in de Belgische KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Dergelijke geldschulden kon de gerechtsdeurwaarder vervolgens eenvoudig innen zonder dat er een gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk was. Vanaf 1 oktober 2018 is de inschrijving in de Belgische KBO geen wezenlijke voorwaarde meer voor het rechtstreeks innen van onbetwiste geldschulden door de gerechtsdeurwaarder. Toch komen particulieren nog niet in het rechtstreeks vizier van de gerechtsdeurwaarder.

Innen onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder

De procedure voor het innen van onbetwiste geldschulden door de gerechtsdeurwaarder verloopt eenvoudig en snel. Het is de advocaat van de schuldeiser die de gerechtsdeurwaarder zal vragen de onbetwiste geldschuld te innen. Wel is het beperkt tot geldschulden van professionelen met betrekking tot hun professioneel rechtsverkeer. Dat is meteen ook de reden waarom de wetgever de verplichting had ingeschreven dat zowel de schuldeiser als de schuldenaar in de KBO moesten zijn ingeschreven. Ten aanzien van of in vraag van particulieren was het eenvoudig innen van onbetwiste geldschulden door de gerechtsdeurwaarder niet mogelijk.

Echter bracht die formulering ook een belangrijk nadeel met zich mee: indien een professional in een buitenlandse kruispuntbank was opgenomen (bv. omdat het geen kantoor in België heeft), was de procedure onmogelijk. Daar komt nu verandering in.

Vanaf 1 oktober ook voor buitenlandse ondernemingen

De wetgever stelt nu een inschrijving in een ondernemingsdatabank van een Europese lidstaat gelijk aan de inschrijving in de KBO. Hierdoor kan de gerechtsdeurwaarder ook onbetwiste geldschulden bij buitenlandse bedrijven innen. Wel is het zo dat de wetgever de gelijkwaardigheid bij KB moet vaststellen. Het is met andere woorden geen algemene regel.

Het is het nieuwe Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018 tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 september 2018, dat dat laatste regelt. Het stelt hierbij volgende ondernemingsdatabanken gelijk aan de Belgische KBO:


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie