Milieu

Grote Vlaamse bouwprojecten krijgen geen aardgasaansluiting meer

Vlaanderen wil al een tijdje weg van de oude fossiele brandstoffen en zet sterk in op hernieuwbare energie. Zo zijn sinds 2017 netbeheerders al niet meer verplicht om in nieuwe aardgasaansluitingen te voorzien. Bovendien kunnen ze bijkomende voorwaarden opleggen, zoals de verplichting om eerst een AREI-attest voor te leggen. Vlaanderen scherpt de regels nu opnieuw aan en legt een verbod op aardgasaansluitingen op bij grote bouwprojecten. Het legt echter (nog) niet uit wat grote bouwprojecten zijn.

Verbod op aardgasaansluitingen bij grote bouwprojecten

Met het decreet van 30 oktober 2020 tot wijziging van het Energiedecreet legt Vlaanderen nu een verbod op. Het verbod houdt in dat “grote verkavelingsprojecten”, “groepswoningbouwprojecten” en “grote appartementsgebouwen” niet meer op het aardgasdistributienet mogen worden aangesloten wanneer hun omgevingsvergunning na 31 december 2020 werd aangevraagd. Deze nieuwe regeling geldt met andere woorden vanaf 1 januari 2021. Daarnaast zal het verbod ook gelden voor vergunningstrajecten voor complexe projecten.

Het decreet maakt niet duidelijk wat we onder grote verkavelingsprojecten, groepswoningbouwprojecten en grote appartementsgebouwen moeten begrijpen. Via een uitvoeringsbesluit zal de Vlaamse regering daar nog duidelijkheid over moeten verschaffen.

Dit verbod is hoe dan ook bijzonder omdat het radicaal ingaat tegen de bepaling van artikel 4.1.15 van het Energiedecreet. Dit artikel geeft aan dat een aardgasdistributienetbeheerder net verplicht is om elke huishoudelijke afnemer aan te sluiten op het aardgasdistrubitienet. Dit uiteraard enkel als er in de buurt al aardgasleidingen zijn, daar er geen nieuwe meer hoeven te worden voorzien.

Uitzonderingen op het verbod op aardgasaansluitingen

Op het verbod zijn er twee uitzonderingen voorzien. In de eerste plaats zal het verbod niet gelden wanneer aardgas wordt gebruikt bij collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling. Een tweede uitzondering is er wanneer aardgas wordt aangeboden in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie