De burgerLeven & Wonen

Heb je als opa of oma het recht om je kleinkind te zien?

Familieruzies kunnen banden doen verwateren. Wat de reden ook is: kinderen of kleinkinderen mogen er nooit de dupe van zijn. Verbiedt jouw (schoon)zoon of -dochter jou om jouw kleinkind te zien? Dan zal je dat niet zomaar willen pikken, dat is normaal. Mogen kinderen eigenlijk zeggen dat jullie het kleinkind niet mogen zien of bestaat er een zogenaamd recht op het zien van het kleinkind?

Recht op persoonlijk contact = recht op zien kleinkind

Artikel 375bis Burgerlijk Wetboek bevat een uitdrukkelijk recht op het zien van het kleinkind. Het is een principieel omgangsrecht waarvoor je geen bijzondere reden hoeft in te roepen. Er hoeft ook geen overeenkomst te zijn tussen de partijen: de rechter beslist steeds in het belang van het kind.

Toch moet je dat artikel restrictief lezen: als grootouder heb je eigenlijk enkel een principieel recht op persoonlijk contact. De grootouders willen het kleinkind zien, maar toch is dat niet zomaar voldoende. Er zal een zogenaamde bijzondere affectieve band met het kind aangetoond moeten worden: het kind moet belang hebben bij het zien van zijn grootouders. Wel zijn het de ouders die moeten aantonen dat het kind geen of een beperkt belang heeft bij het omgangsrecht met de grootouders. Kunnen zij een strijdigheid aantonen met het belang van het kind, dan kan er een minder uitgebreid omgangsrecht worden uitgesproken of kan het omgangsrecht zelfs worden afgewezen. Iedere zaak is met andere woorden uniek en wordt steeds beslecht in het voordeel van het kind. Wel kunnen ouders en grootouders het bewijs van het belang van het kind trachten te leveren.

MAAR: recht op persoonlijk contact kan worden afgewezen

Alhoewel je als grootouder het recht hebt op het zien van het kleinkind, is dat recht niet absoluut. Indien er bijvoorbeeld ernstige aanwijzingen zijn dat dat omgangsrecht zou indruisen tegen het belang van het kind, kan het worden afgewezen.

Op basis van eerdere rechterlijke uitspraken kunnen we een opsomming bieden van factoren die in het nadeel spelen van de grootouders:

  • Er was jarenlang een gebrek aan belangstelling in het kleinkind;
  • Er werden zware misdrijven gepleegd door de grootouder(s);
  • Het omgangsrecht zou door de grootouders misbruikt worden om zo het kind terug in contact te brengen met een andere ouder of persoon die tot recht tot omgang werd ontzegd;
  • Bij conflict tussen ouders en grootouders: het kind moet bescherming genieten tegen loyaliteitsconflicten.

Vooral dat laatste is vaak een penibele situatie: het feit dat je als grootouder het kleinkind niet mag zien, heeft vaak een conflict als oorsprong. Daarom doe je er beter alles aan om conflicten te vermijden en via een juridische procedure tot een oplossing te komen. Zomaar het kind aan de schoolpoort afhalen of herrie schoppen? Dat doe je maar beter niet.

Geef een reactie