De burger

Hervorming burgerlijke stand: moderner en digitaal

De wetgever kiest ervoor om de burgerlijke stand te moderniseren. In de praktijk gaat het vooral om het digitaliseren van de burgerlijke stand, maar ook om het vereenvoudigen ervan. Vanaf 1 januari 2019 zullen alle akten van de burgerlijke stand dan ook elektronisch neergelegd worden in de nieuwe centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Toch zijn er nog enkele andere noemenswaardige wijzigingen op komst.

Oprichting van een centrale databank

De nieuwe centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand zal de 589 gemeentelijke registers in een enkele databank integreren. De wetgever kiest met andere woorden voor een centrale opslagplaats voor het bewaren en het beheren van de akten van de burgerlijke stand. Wel voorziet men een koppeling met het Rijksregister: alle gegevens zullen automatisch doorstromen. Een wijziging in de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand zal automatisch in een aanpassing in het Rijksregister resulteren.

Vanaf 1 januari 2019 zullen akten dan ook nog enkel elektronisch opgesteld worden. Gemeenten zullen bovendien hun oude akten moeten digitaliseren indien zij gewijzigd worden. Het standaard digitaliseren van de oude akten is echter geen verplichting.

Overigens kiest de wetgever hier ook voor uniforme documentaire akten voor alle gemeenten waarbij alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte nog (elektronisch) zal ondertekenen. Door de oprichting van de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand zal de dubbele archivering bij de griffies niet meer plaatsvinden. Gelet op de aanpassingen en de herverdeling van de werklast binnen de rechtbanken, was dit een reeds eerder aangekondigde verademing voor de medewerkers van die griffies.

Juridisch onderscheid tussen de akten

Voor de juridische bewijskracht zal men wel een onderscheid maken tussen de vroegere papieren akten en de nieuwe elektronische akten:

  • Oude papieren akten: gelden tot bewijs van het tegendeel;
  • Elektronische akten na 1 januari 2019: volledige bewijswaarde, tenzij valsheid in geschrifte bewezen wordt.

Dienstverlening wordt plaatsonafhankelijk

Via de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand wordt de dienstverlening plaatsonafhankelijk en moet men zich niet langer wenden tot de gemeente die de akte opgemaakt heeft. Zo kan men de uittreksels en de afschriften elektronisch verkrijgen of verkrijgen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze.

Overheidsdiensten zullen overigens toegang krijgen tot de database waardoor zij de burger niet langer zullen vragen om een akte voor te leggen.

Geef een reactie