ProcesProcesvoering

Omgangsrecht met kind weigeren wordt moeilijker

Wie een bijzondere affectieve band met een kind kan aantonen, heeft een omgangsrecht. Op die manier kunnen niet alleen grootouders maar ook bijvoorbeeld pleegouders een omgangsrecht bekomen. Het juridisch afdwingen van dat omgangsrecht verloopt via de familierechtbank. Wel is het zo dat de familierechtbank het omgangsrecht ook kan weigeren. Echter zal de familierechter dat nu nog maar op basis van een enkel argument kunnen doen.

Belang van het kind primeert

De familierechtbank zal voortaan het omgangsrecht enkel nog kunnen weigeren indien dat zou indruisen tegen de belangen van het kind. In het andere geval, moet de familierechter het omgangsrecht dus toestaan.

Procedurele aanpassingen

Hiernaast voert de wetgever ook enkele procedurele aanpassingen door. Op die manier moeten de inleidende zittingen uniform verlopen. Hierbij zal de rechter de partijen op de inleidingszitting horen over de manier waarop ze reeds getracht hebben om hun geschil minnelijk op te lossen. Op basis hiervan zal de rechter moeten oordelen of een minnelijke oplossing al dan niet (meer) tot de mogelijkheden behoort. Eventueel kan de rechter de zaak doorverwijzen naar de kamer voor minnelijke schikking. Hij kan dat doen op eigen initiatief of op vraag van de partijen.

Tijdens de inleiding van het geding zal de griffier de partijen op de hoogte brengen van de mogelijkheid om hun geschil op te lossen. De familierechtbank zal dat dan ook niet meer expliciet moeten doen tijdens de zitting.

Tot slot kan de rechter de zaak verdagen voor maximaal één maand. Wel kunnen de partijen akkoord gaan met een langere periode. Dat is bijvoorbeeld het geval indien ze menen meer tijd nodig te hebben om inlichtingen in te winnen om hun geschil alsnog geheel of gedeeltelijk minnelijk op te lossen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie