Milieu

Het wordt makkelijker om de drinkwatertoevoer af te sluiten

Drinkwaterleveranciers mogen niet zomaar de watertoevoer afsluiten. Dat mag enkel in uitzonderlijke omstandigheden en daarvoor worden er dan ook parameters en criteria opgelegd. Enkel in een aantal welomschreven gevallen mag de watermaatschappij de toevoer van water verminderen of helemaal afsluiten. In een nieuw besluit van de Vlaamse Regering worden deze regels verder aangescherpt.

Meldplicht voor watermaatschappij bij verdachte stoffen in het water

De watermaatschappij had al een controleplicht ten aanzien van chemische stoffen, parasieten of micro-organismen. Echter was de aanwezigheid daarvan, zonder dat daarvoor richtwaarden of parameters bestaan, nog geen reden om de watertoevoer af te sluiten. Daarom legt de decreetgever de watermaatschappij nu een meldplicht op. Hierdoor moet de watermaatschappij het vaststellen van de stoffen doorgeven aan de Vlaamse milieumaatschappij en aan het departement Volksgezondheid. Zo kan men tijdig actie ondernemen en via de bevoegde ministers voorstellen om parameters in te voeren, waarna er alsnog kan worden ingegrepen.

Risico op een tekort aan drinkbaar water

Indien er een ernstig risico is op een tekort aan drinkbaar water, moet de watermaatschappij het dreigend tekort melden en alle nodige maatregelen nemen om de continuïteit van de waterlevering te verzekeren. Echter mag de watermaatschappij niet op eigen houtje de kraan dichtdraaien. Enkel op vraag van de Vlaamse milieumaatschappij kan de minister van Omgeving (tekort op Vlaams niveau), de gouverneur (tekort binnen een provincie) of de burgemeester (tekort binnen één gemeente) beslissen om de watertoevoer te beperken of af te sluiten. Hierbij mag de minister de gouverneur of burgemeester steeds terugfluiten, maar kunnen actoren van een lager niveau (bijvoorbeeld de burgemeester ten aanzien van de gouverneur of de gouverneur ten aanzien van de minister) nooit beslissen om tot minder strenge acties over te gaan.

Wanneer er gebruiksbeperkingen worden opgelegd, moet er zo snel en goed mogelijk worden gecommuniceerd met de gebruikers.

Evaluatieverplichting voor drinkwatermaatschappij

Telkens wanneer het water niet aan de kwaliteitseisen voldoet, er een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid is of indien er een nieuw dreigend watertekort optreedt, is de drinkwatermaatschappij nu ook verplicht om een evaluatie uit te voeren. Onder andere de oorzaken van het incident, de gehanteerde communicatiestrategie en de getroffen herstelmaatregelen worden hierbij geëvalueerd.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie