EconomieFeaturedZelfstandig & Vennootschap

Een reclamebord of leddisplay plaatsen? Niet zonder vergunning!

Wanneer je een winkel opent of een event hebt gepland, wil je dat natuurlijk aan het grote publiek kenbaar maken. Een reclamebord of leddisplay weet dat doel goed te dienen. Toch mag je niet zomaar overal een reclamebord plaatsen. Dit is namelijk onderhevig aan vrij strikte bepalingen en vrijwel altijd is er een omgevingsvergunning nodig. Ferenc Beck van leddisplayexpert B.V. legt speciaal voor Rechtenkrant het een en ander uit.

Een uithangbord is geen reclamebord

In België maakt de wetgever een onderscheid tussen uithangborden en reclamemiddelen. Op deze twee groepen zijn andere regels van toepassing en daarom is het dan ook belangrijk dat je goed weet wat het onderscheid is.

Een uithangbord is een bord dat de economische verrichtingen op die specifieke locatie kenbaar maakt. Een uithangbord zal met andere woorden steeds op de locatie van de economische activiteiten moeten hangen. Ook mogen de afmetingen van het uithangbord niet groter zijn dan wat noodzakelijk is, want anders wordt aangenomen dat het om een reclamebord gaat.

Een logo van de kapperszaak in combinatie met de beschikbare haarsnits, is toegestaan. Maar een metersgrote foto van een model met daaronder een klein opschrift dat verwijst naar de kapperszaak? Dat is geen uithangbord, maar een reclamebord. Een reclamebord wordt dan ook omschreven als elk publiciteitsmiddel dat niet als uithangbord kan worden aangeduid. Omdat het bijvoorbeeld veel te groot is of omdat het zich niet op de locatie van de economische activiteiten bevindt.

Een praktisch voorbeeld

Hoewel de wetgever duidelijk geen fan lijkt te zijn van het willekeurig neerpoten van publiciteitsborden, heeft men dat in sommige gevallen wel verplicht. Nachtwinkels zijn bijvoorbeeld verplicht om duidelijk het opschrift ‘nachtwinkel’ te vermelden. Hangen ze gewoon een bordje uit met dat opschrift, dan is er sprake van een uithangbord en is er geen omgevingsvergunning nodig. Hangen zij daarentegen een groot bord met flikkerende lichtjes? Dan hebben zij wel een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning nodig voor publiciteitsborden

Wil je een reclamebord plaatsen? Dan geldt er een stedenbouwkundige vergunningsplicht en moet je vooraf een omgevingsvergunning vragen bij de gemeente of stad waar het reclamebord zal worden geplaatst. Ook voor uithangborden is dit in principe het geval, tenzij ze niet-lichtgevend zijn, niet groter zijn dan 4 m² en aan een gebouw worden gehangen. Daarnaast gelden er nog een aantal specifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een verkoopbord bij vastgoedtransacties, borden voor sensibiliseringscampagnes van de overheid of bij publiciteitsinrichtingen die volgen uit wettelijke voorschriften.

Je dient de aanvraag digitaal in via het Omgevingsloket. Je kan het dossier ook bij de gemeente zelf indienen, maar dan digitaliseren zij het en laden ze het op in het Omgevingsloket. Daarbij dien je dan wel een vergoeding te betalen, waardoor je het maar beter zelf indient. Je moet vrij veel informatie indienen dus neem toch maar eerst al een aantal foto’s en leg je ontwerpen voor. Je reclamebord of led scherm kopen doe je pas wanneer je een vergunning hebt, zo blijf je niet met een financiële kater achter.

Natuurlijk moet je ook de toestemming hebben van de persoon op wiens eigendom het bord wordt geplaatst. Dat spreekt voor zich. Indien het gaat om openbaar domein, is zo’n toestemming eveneens noodzakelijk. Dan is het de gemeente of het gewest die de toestemming moet verlenen.

En let ten slotte op met gemeentelijke belastingen. Zij worden soms ook geheven indien het gaat om een bord waarvoor je geen vergunning moet hebben. Informeer dus vooraf bij je gemeente.

Extra toelating bij openbaar domein

Indien het gaat om privéterrein zal een omgevingsvergunning volstaan. Indien het reclamebord daarentegen op openbaar domein wordt geplaatst, is ook toestemming nodig van de bevoegde instantie.

Indien het gaat om het domein van de gemeente, denk maar aan het marktplein, zal het de gemeente zijn die de toestemming moet verlenen. Indien het daarentegen gaat om een gewestweg, moet je aankloppen bij het Vlaams Gewest (afdeling Wegen en Verkeer).

In dat laatste geval begint het schoentje al snel te wringen. Want je mag niet zomaar reclameborden plaatsen langs een gewestweg, zelfs niet wanneer het gaat om publiciteit op gevels van gebouwen. Bij gewestwegen zijn er heel strikte voorwaarden van toepassing. Zo mogen er maximaal twee publiciteitsborden per gewestweg worden aangebracht terwijl er ook maximale afmetingen worden opgelegd. Op autosnelwegen geldt er dan weer een verbod.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

2 reacties

  • Beste,ik ben eigenaar van een gelijkvloersappartement met nog 3 andere eigenaars(gebouw met 3 verdiepingenen),nu hebben we nieuwe eigenaars op de 1ste verdieping.Deze heeft een zaak en heeft zonder toesteming een reclemebord gehangen boven de gehele breedte van mijn raam.is dit toegestaan?dit zijn toch gemene delen.Er is geen syndicus in dit gebouw.wat kan ik ondernemen.mag ik het bord zelf verwijderen ?het hangd dan ook boven mijn raam.

Geef een reactie