Economie

Hoe moet je nu een schenking herwaarderen?

Ten gevolge van de hervorming van het nieuwe erfrecht moet men voor de berekening van de inkorting en de inbreng de schenkingen herwaarderen. Maar hoe verloopt nu die herwaardering van de schenkingen?

Principe: herwaardering van de schenking

De algemene regel stelt dat de inbreng van schenkingen moet geschieden volgens de intrinsieke waarde van de schenking op de dag ervan. Men moet het dus indexeren vanaf deze dag tot op de dag van het overlijden. Dat staat te lezen in artikel 858 BW. Volgens artikel 922 BW moet men dezelfde redenering toepassen om te bepalen of er al dan niet sprake is van een inkorting.

Uitzonderingen op dit principe

Er is ook een belangrijke uitzondering op de principiële indexering vanaf de dag van de schenking tot de dag van het overlijden. Dat is het geval wanneer de begiftigde niet het recht had om over de volle eigendom van het goed te beschikken vanaf de schenking ervan.

In zo’n geval zal men de waardering pas toepassen op de dag waarop hij het volle beschikkingsrecht wel krijgt. Wanneer dat op het ogenblik van het overlijden is, zal men de schenking dus niet langer moeten indexeren.

Hoe de schenking indexeren?

De indexering van de schenking verloopt in principe vrij eenvoudig.

In de eerste plaats gaat men de waarde van de schenking na op het moment van de schenking of op het moment dat je het volle beschikkingsrecht verkregen hebt.

Die waarde deel je vervolgens door het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand van de schenking. Dat cijfer vind je terug via de website van de Algemene Directie Statistiek of kan je hier downloaden en raadplegen.

Tot slot vermenigvuldig je de uitkomst ervan met het indexcijfer van de maand van het overlijden (te vinden via datzelfde bestand).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie