De burgerInternationaalLeven & Wonen

Indienen verblijfsaanvraag wordt opnieuw een beetje duurder

Vanaf 1 juni wordt een verblijfsaanvraag opnieuw iets duurder, ten gevolge van de indexering. De bedragen dienen per aanvraag en per persoon te worden betaald en dit via een overschrijving op de bankrekening van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is de vreemdeling die de betaling moet bewijzen door een betalingsbewijs aan de verblijfsaanvraag toe te voegen. Anders is de verblijfsaanvraag niet ontvankelijk.

Overzicht: de gewijzigde tarieven

Categorie Tarief tot en met 31 mei 2019 Tarief vanaf 1 juni 2019
Basistarief aanvraag voor verblijf langer dan 3 maanden 350 EUR 358 EUR (+8)
Tarief hooggekwalificeerde werknemers en onderzoekers 350 EUR 358 EUR (+8)
Tarief studenten 200 EUR 204 EUR (+4)
Tarief aanvraag gezinshereniging 200 EUR 204 EUR (+4)
Tarief langdurig ingezetene 60 EUR 62 EUR (+2)
Aanvragen van minderjarigen 0 EUR 0 EUR
Aanvragen van vreemdelingen die in ons land een studie- of onderzoeksbeurs kregen 0 EUR 0 EUR
Aanvragen van ongehuwde gehandicapte vreemdelingen >18 jaar 0 EUR 0 EUR
Aanvragen van alleenstaande gehandicapte kinderen die een aanvraag gezinshereniging indienen 0 EUR 0 EUR

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie