EconomieFiscaalMilieuZelfstandig & Vennootschap

In 2019 een nieuwe auto kopen in de eenmanszaak: zo zit dat fiscaal

Je hoeft heus niet te wachten tot het autosalon om koopjes te doen. Wandel maar even langs enkele verkopers: ze slaan je om de oren met beloftes zoals «verlengde saloncondities». Blijkbaar kan je het hele jaar lang koopjes doen. Geen idee waarom mensen nog naar het autosalon gaan.

Vind je het moment gekomen om een nieuwe auto te kopen in jouw eenmanszaak? Weet dan dat je met een aantal fiscale zaken rekening moet houden. Vanaf volgend jaar wijzigt er immers een en ander aan de fiscale aftrekbaarheid van jouw autokosten. En dan houden we er nog geen rekening mee dat ene Kristof Calvo «een goede premier zou zijn», dat laatste althans volgens sommige groene bronnen. Maar over dat laatste neem ik bovenal geen publiek standpunt in. Wat ik wel doe, is de kostenaftrek toelichten en dit zowel voor 2019 als 2020.

Hoe zit het met de kostenaftrek?

De regeling met betrekking tot de kostenaftrek wijzigt vanaf volgend jaar. Daarom heb ik hieronder zowel de huidige als de nieuwe regelgeving weergegeven. Voor wie nu een nieuwe wagen koopt is vooral de nieuwe regelgeving belangrijk, daar een auto meestal over een periode van 5 jaar wordt afgeschreven.

Kostenaftrek auto in 2019: 50% tot 120%

In 2019 gelden nog steeds dezelfde regels als in 2018. Het motortype en de CO2-uitstootklasse bepalen de aftrekbaarheid van de autokosten. Onderstaande tabel toont dat mooi aan en geeft duidelijk weer dat de autokosten voor 50% tot 120% aftrekbaar zijn.

CO2-uitstoot dieselwagenCO2-uitstoot benzinewagenFiscaal aftrekpercentage
> 195 g> 205 g50%
171-195 g181-205 g60%
146-170 g156-180 g70%
116-145 g126-155 g75%
106-115 g106-125 g80%
61-105 g61-105 g90%
0-60 g0-60 g100%
100% elektrische wagen120%

Indien de CO2-uitstoot niet gekend is, dien je steeds het fiscaal minst gunstig aftrekpercentage (50%) te hanteren. Overigens geldt dit alles niet voor brandstofkosten die dan weer voor 75% aftrekbaar zijn. Weet ook dat de betaalde intresten op de autolening financiële kosten en dus geen autokosten zijn. Zij zijn dus gewoon voor 100% aftrekbaar (in functie van het beroepsgebruik, natuurlijk).

Kostenaftrek auto vanaf 2020

Vanaf 2020 zal er, voor de meeste wagens dan toch, een strenge aftrekbeperking van toepassing zijn. Dan hanteert men immers niet langer bovenstaande tabel maar een unieke formule, zijnde:

120%-(0,5% x aantal gram CO2-uitstoot x brandstofcoëfficiënt*)
* Dieselwagen: 1; Benzinewagens: 0,95; Aardgaswagens: 0,9.

Hierbij hanteert men een minimum aftrekpercentage van 50% (net zoals de huidige regeling) en een maximum van 100%. Ook elektrische wagens zullen hierbij nog tot maximaal 100% aftrekbaar zijn, daar de 120%-aftrekposten verdwijnen. De intresten blijven net als in 2019 wel gewoon aftrekbaar.

Dat de strengere aftrekbeperking voor de meeste eigenaars nadeliger zal worden, toont onderstaande grafiek mooi aan. Het loont dus nog meer de moeite om een groene wagen te kopen.

Fig. In deze grafiek is het fiscaal aftrekpercentage voor zowel diesel- als benzinewagens weergegevens conform de huidige en de nieuwe regelgeving.

Geef een reactie