EconomieFiscaalMilieu

Investeringsaftrek O&O Milieuvriendelijke Investeringen: vraag attest aan

Indien belastingplichtigen willen genieten van de verhoogde of gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen, moeten ze een attest kunnen voorleggen aan de fiscus. Dat attest moet het milieuvriendelijk karakter van de investeringen bewijzen. Het is de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij die de attesten zal ondertekenen. Die afdeling behoort tot het recent georganiseerde Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Investeringsaftrek O&O Milieuvriendelijke Investeringen

De investeringen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden openen een recht op een investeringsaftrek. Die investeringsaftrek is gelijk aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan.

Er is een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% voor zij die in aanslagjaar 2018 investeerden in vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en ontwikkeling (O&O) van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of die het negatieve effect ervan trachten te beperken. Echter kan die groep ook opteren voor de gespreide investeringsaftrek van 20,5%.

Opgelet: belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Vennootschappen kunnen ook opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Hierbij wordt het fiscaal voordeel echter niet toegekend in de vorm van een aftrek van het fiscaal resultaat maar is er een belastingvermindering van toepassing.

Bovendien kunnen de vennootschappen die hiervoor kiezen nooit meer een beroep doen op de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkelingen, ongeacht of het gaat om de eenmalige of de gespreide investeringsaftrek.

Vraag een attest aan!

Wanneer je wilt genieten van de verhoogde of gespreide investeringsaftrek O&O Milieuvriendelijke Investeringen, moet je een attest kunnen voorleggen aan de fiscus. Dat attest kan je aanvragen bij de Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij, te contacteren via:

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Koning Albert II-laan, bus 8
1000 BRUSSEL

Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 02/553.85.03 of kan je op de website Omgeving Vlaanderen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie